$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ ba, 12-12-2017 | 21:41GMT+7

Văn hóa EVN với dòng điện thắp sáng niềm tin đất nước trong quá trình hội nhập

Điện là một thành phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, một nguồn năng lượng có vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thiếu điện đất nước trở nên nghèo đói và lạc hậu. Điện chính là yếu tố đầu tiên và quyết định để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với chức năng kinh doanh đa ngành trong đó sản xuất, kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng và cơ khí điện lực là ngành nghề kinh doanh chính. Nhận thức được sứ mệnh đi trước một bước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã không ngừng củng cố vị thế của mình bằng sự tín nhiệm của nhân dân và chất lượng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, để xây dựng cho mình một bản sắc, một văn hóa doanh nghiệp riêng chỉ ngành điện mới có thì đâu đó vẫn còn manh mún và nhỏ lẻ.

IMG_0298.JPG
 
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, EVN cần có bản sắc riêng để hòa nhập mà không hòa tan, để khi tham gia vào bàn tiệc xã hội sẽ không bị choáng ngợp và vẫn giữ được bản sắc của ngành điện thắp sáng đất nước.

Văn hóa doanh nghiệp - bản sắc riêng của mỗi doanh nghiệp xây dựng vừa khó lại vừa dễ. Khó là làm sao để lợi ích của mỗi người trong doanh nghiệp được đảm bảo, thỏa mãn và xây dựng được mục tiêu, bản sắc văn hóa mang màu sắc riêng của doanh nghiệp đó. Dễ là khi xây dựng, EVN có sự đồng lòng, nhất trí và tận tâm của mỗi cán bộ ngành điện.

Ngày 9/12/2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành tài liệu văn hóa EVN. Tài liệu này được coi là bản tuyên ngôn về những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và cam kết về văn hóa EVN. Qua tài liệu này, EVN hi vọng mỗi thành viên của mình sẽ xây dựng cho mình phong cách giao tiếp và làm việc mang đậm bản sắc văn hóa của ngành điện "Thắp sáng niềm tin".

Tài liệu văn hóa EVN được coi như bản tuyên ngôn về những giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức và thực thi văn hóa EVN với 3 phần.

Phần 1 là những hệ giá trị cốt lõi như Tầm nhìn- Sứ mệnh, Khẩu hiệu- Hệ giá trị cốt lõi trên cơ sở Chất lượng- Tín nhiệm, Tận tâm- Trí tuệ, Hợp tác- Chia sẻ, Sáng tạo- Hiệu quả đảm bảo điện cho đất nước và xây dựng doanh nghiệp xứng tầm khu vực.

Phần 2 là những chuẩn mực đạo đức của EVN hướng tới con người, vì con người, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng. EVN cam kết tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch, coi sự đồng thuận và trí tuệ tập thể là sức mạnh trong mọi hành động của EVN. Phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của đất nước và nhân dân.

Phần 3 là thực thi văn hóa EVN với những cam kết với Đảng và Chính phủ, người lao động, ứng xử nội bộ và với khách hàng, đối tác, cộng đồng và gìn giữ môi trường. Đảm bảo điện đi trước một bước, coi người lao động là tài sản quý giá nhất, ứng xử các thành viên nội bộ như một gia đình trên thuận, dưới hòa; Coi khách hàng là sự tồn tại, quan hệ với đối tác hợp tác cùng phát triển, vì một cộng đồng phát triển và giữ gìn, bảo vệ ngôi nhà chung.

Ngành điện mặc dù bị coi là một ngành độc quyền nhưng với vị trí thiết yếu của đời sống xã hội, với vai trò là động lực phát triển kinh tế-xã hội đất nước, ngành điện cũng không quên xây dựng cho mình những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và những cam kết về Văn hóa mà Ngành điện mong muốn có được nhằm “thắp sáng niềm tin” của Đảng, của Nhân dân và toàn xã hội.

Truyền thống văn hóa của Ngành điện có từ rất lâu, nó được hình thành qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử dân tộc trong công cuộc đấu tranh xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đó là truyền thống đoàn kết một lòng của CBCNV ngành điện vượt qua những khó khăn, thách thức tạo nên những “cơn bão rung chuyển…”, những “biên niên sử rực lửa…”, những “cao trào và bão táp” trong giai đoạn đấu tranh giải phóng đất nước đem ánh điện ngày giải phóng Thủ đô và trong công cuộc xây dựng, phát triển hôm nay truyền thống văn hóa đoàn kết ấy vẫn tiếp tục được duy trì và phát huy như sự hiên ngang, vươn dài kêu hãnh của tuyến đường dây 500kV đã nối liền nguồn điện giữa 2 miền Nam Bắc, tạo nên động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước, khẳng định sự trưởng thành, phát triển của ngành Điện lực Việt Nam.

Với nền tảng truyền thống đó, ngày nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đúc kết xây dựng hình thành nên tập tài liệu Văn hóa EVN với tầm nhìn của một “Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia” cùng với sứ mệnh “Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn”. Trong đó, EVN đã tuyên bố những giá trị cốt lõi về Chất lượng-Tín nhiệm; Tận tâm-Trí tuệ; Hợp tác-Chia sẻ; Sáng tạo-Hiệu quả… cùng với những chuẩn mực đạo đức mà “Mọi hành động của EVN hướng tới con người, vì con người” cũng như ý thức trách nhiệm và cam kết của EVN trong việc thực thi Văn hóa EVN.

Tài liệu Văn hóa EVN ban hành hơn một năm nay, đã và đang được các đơn vị trực thuộc Tập đoàn triển khai thực hiện bước đầu đã tạo sự quan tâm tìm hiểu của CBCNV về văn hóa doanh nghiệp, từng bước tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của CBCNV về ý nghĩa văn hóa EVN cũng như ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và thực thi Văn hóa EVN. Tuy nhiên, để những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức cũng như những cam kết của EVN được thực thi có hiệu quả và bền vững thì ngoài những kế hoạch, những biện pháp đã được triển khai cùng với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp trong EVN thì còn một yếu tố quan trọng đó là tình yêu và trách nhiệm của mỗi CBCNV. Tình yêu và trách nhiệm đó được thể hiện trước tiên là tình yêu đối với công việc, có yêu thích công việc thì CBCNV mới nhiệt tình, tận tụy với công việc và từ đó có ý thức trách nhiệm đối với công việc như anh bảo vệ, chị tiếp tân hay nhân viên giao tiếp khách hàng…nếu yêu thích công việc của mình, các anh chị ấy sẽ biết mình phải làm gì để làm tốt công việc và khi có khách hàng liên hệ công việc các anh chị đó sẽ vui vẻ niềm nở hướng dẫn chứ không cau có, nạt nộ…hay anh thu ngân viên nếu yêu thích công việc của mình anh sẽ tận tụy, chịu khó lui tới nhà khách hàng nhiều lần với nụ cười thân thiện để thu được tiền mà không kêu ca hay dọa cắt điện...Một văn hóa doanh nghiệp tốt, là văn hóa mà mỗi người nhân viên cảm thấy vui vẻ khi khách hàng vui vẻ.

Tình yêu và trách nhiệm đó còn thể hiện qua các mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, giữa các tập thể, giữa cấp trên và cấp dưới. Có quý mến, tôn trọng lẫn nhau thì giữa các đồng nghiệp mới có sự chan hòa, cảm thông, hợp tác, chia sẻ công việc, kiến thức cho nhau để giải quyết tốt công việc được giao. Bên cạnh đó, nếu cấp trên biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến cấp dưới và dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình thì sẽ tạo được niềm tin và sự tôn trọng của cấp dưới cũng như cấp dưới có quyền tranh luận, trình bày ý kiến, ý tưởng của mình nhưng khi đã được cấp trên quyết định thì phải tuyệt đối chấp hành. Một doanh nghiệp được xem có văn hoá doanh nghiệp tốt không thể nào chấp nhận được khi nội bộ luôn mất đoàn kết, cấp dưới không tôn trọng cấp trên, cấp trên thì không tin cấp dưới, giữa các cá nhân, các tập thể luôn trốn tránh, đối phó, đổ thừa, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau…

Từ tình yêu và trách nhiệm đối với công việc, đối với đồng nghiệp, đối với mọi người xung quanh, sẽ tạo môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, minh bạch, công bằng, bình đẳng…CBCNV ngày càng có tình cảm gắn bó với nơi mình công tác và khi có chung tình yêu đối với nơi mình công tác, các CBCNV sẽ luôn gắn kết, hợp tác với nhau trên tinh thần trung thực, sẵn sàng chia sẻ để giải quyết công việc và họ sẽ có ý thức tự giác trong việc tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm tốt, những sáng kiến hay giúp cho doanh nghiệp. Sự thống nhất giữa các cá nhân, các tập thể, giữa lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp đã tạo cho mọi thành viên sự trung thành, gắn kết cùng quan tâm đến sự sống còn của doanh nghiệp và thấy được trách nhiệm của mình đối với sự tồn tại doanh nghiệp, từ đó họ sẽ có cách ứng xử phù hợp, dần dà tạo ra những chuẩn mực đạo đức, những hành vi ứng xử văn hóa trong công việc, trong giao tiếp và với sự hình thành và phát triển doanh nghiệp sẽ tạo nên văn hoá doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không đơn giản, xây dựng được đã khó, phát triển và gìn giữ được các mục tiêu, các chuẩn mực, các giá trị của văn hóa doanh nghiệp càng khó gấp bội lần, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay của nền kinh tế nói chung và ngành điện nói riêng. Tuy nhiên, với truyền thống tinh thần đoàn kết đồng lòng của CBCNV ngành điện, Văn hóa EVN sẽ được tập thể CBCNV ngành điện tiếp thu, thực thi một cách có hiệu quả và bền vững. Đồng thời, qua việc giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong EVN sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu văn hóa doanh nghiệp, giao lưu văn hoá giữa các vùng miền và duy trì sự đoàn kết gắn bó hơn giữa các đơn vị trong EVN, đây cũng là một nét đặc trưng riêng trong Văn hóa EVN mà không phải Doanh nghiệp nào cũng có được.
Xã hội ngày càng phát triển và chứa đựng nhiều biến động. Xây dựng EVN trở thành một doanh nghiệp có tầm cỡ khu vực cần rất nhiều sự chung tay, góp sức của những cán bộ, công nhân viên EVN. Điều đó bắt nguồn từ một bản sắc văn hóa chung, văn hóa EVN với dòng điện thắp sáng niềm tin đất nước trong quá trình hội nhập. (Báo cáo về VHDN do Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Thanh trình bày tại ĐH CNVC Ban năm 2011) 

Nguyễn Thị Tuyết Thanh - P1
Viện đào tạo giám đốc