$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ ba, 12-12-2017 | 21:25GMT+7

Khó khăn khi thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Thay đổi văn hóa doanh nghiệp không phải là một vấn đề dễ dàng. Nhiều công ty muốn thành công đạt được mục tiêu này tại một điểm hay khác, nhưng một phần tốt đẹp của các công ty đó không làm như vậy, hoặc chỉ một phần thành công. Tại sao thay đổi văn hóa doanh nghiệp khó khăn như vậy? Một phần của vấn đề là người dân có thói quen bằng cách rất tự nhiên.

Điều này có nghĩa là thay đổi, ngay cả nếu nó là tốt, sẽ luôn luôn phải qua những trở ngại thường xuyên. Một khía cạnh khác là không hiểu biết đầy đủ các quá trình của việc tạo ra văn hóa doanh nghiệp và do đó không đặt trong một nỗ lực đầy đủ hiệu quả vào tất cả các khu vực có nhu cầu nuôi dưỡng để kết thúc với một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Điều gì cần phải xảy ra để cho một nhóm tạo ra các nền văn hóa doanh nghiệp là lợi nhuận hoặc muốn nhất của công ty? Điều đầu tiên để nhận ra rằng không ai có thể thay đổi văn hóa doanh nghiệp trong một công ty mà không biết mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi, hoặc loại hình văn hóa đã được tại chỗ.

Chỉ sau khi biết văn hóa tại chỗ và văn hóa mà bạn đang khao khát để có thể đánh giá chính xác của công ty được thực hiện. Thay đổi văn hóa bao gồm nhiều điều thay đổi nhỏ để ảnh hưởng đến hình ảnh lớn hơn. Chỉ bằng cách biết các chi tiết đầy đủ của các nền văn hóa là những gì bạn có thể hy vọng để thay đổi nó.

Có lẽ công ty của bạn không sẵn sàng chấp nhận rủi ro bởi vì tất cả mọi người đồng ý với bất cứ điều gì giám sát viên đang đẩy mạnh ý tưởng, và vì vậy không có đầu vào tươi, cũng không có bất kỳ cơ hội để cắt giảm những ý tưởng nổi lên từ nhóm. Có thể giám sát tất cả chỉ cần tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng cá nhân họ, và tất cả mọi người đều quá bận rộn cố gắng để thúc đẩy bản thân mà không có sự gắn kết hoặc ý thức làm việc nhóm trong công ty ở tất cả.

Nó có thể rất khó khăn để thay đổi nền văn hóa của một doanh nghiệp hiện có. Trong thực tế, sự đồng thuận chung là nó khó khăn hơn nhiều để thay đổi một nền văn hóa không lành mạnh doanh nghiệp trong một công ty lúng túng hơn là để tạo ra một nền văn hóa trong một công ty thương hiệu mới bắt đầu từ đầu.

Khi một nền văn hóa doanh nghiệp đã được đặt ra, bất kỳ nỗ lực để chuyển sang một loại khác nhau của văn hóa lực lượng nhân viên để quên đi các giá trị cũ, giả định, và thói quen trước khi họ có thể tích hợp đầy đủ những thay đổi mới vào lịch trình thường xuyên của họ. Bởi vì điều này, hai trong số các yếu tố quan trọng cần thiết để tạo ra một sự thay đổi văn hóa doanh nghiệp là kiên định và vững chắc hỗ trợ từ các giám đốc điều hành của công ty, tổ chức chương trình đào tạo chi tiết và thực hiện. Hai yếu tố này là những yếu tố chính mà từ đó tất cả mọi thứ khác phải được xây dựng.

Nguồn viện đào tạo giám đốc