$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Đã có nhiều bài viết trên mục xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các...

Theo GS. Takahashi Yoshiaki, Đại học Chuo, Nhật Bản, một số khảo sát về tính chăm chỉ...

Một bộ phận marketing có thể ''vẽ ra'' những gì mà một thương hiệu...

​Với một phép tìm kiếm đơn giản trên Google với cụm từ “Văn hóa doanh...

​Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp....

Quản lý chất lượng nói riêng và quản lý nói chung là một hoạt...

Thứ ba, 12-12-2017 | 21:23 GMT+7

Không có nhiều tạp chí văn hóa doanh nghiệp chỉ tập trung vào văn hóa doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đối với cá nhân, nhưng người ta có thể ngạc nhiên ở cấp độ bảo hiểm các khái niệm và lý thuyết của văn hóa doanh nghiệp trong...

Thứ ba, 12-12-2017 | 21:22 GMT+7

Đối với bất cứ ai nghi ngờ về văn hóa doanh nghiệp quan trọng như thế nào, tất cả những gì họ phải làm là so sánh giữa hai nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và văn hóa doanh nghiệp không lành mạnh, và có một cái nhìn vào sự khác...

Thứ ba, 12-12-2017 | 20:40 GMT+7
Có một tấn thông tin hiện có về văn hóa doanh nghiệp và về từng chi tiết của nó mà bạn có thể tưởng tượng. Mối quan hệ giữa văn hoá doanh nghiệp và cơ cấu doanh nghiệp là một chủ đề quan trọng thường bị bỏ qua. Có thể rất khó khăn để phân biệt rõ ràng cả hai với nhau, và thậm chí nhiều hơn như vậy để...
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:33 GMT+7
Văn hóa doanh nghiệp là một phần của tất cả các công ty và doanh nghiệp lớn. Một sự hiểu biết văn hóa doanh nghiệp có ý nghĩa cho những người nhất định. Có giáo sư nghiên cứu nó trên một cơ sở lý thuyết. Ngoài ra còn có giám đốc điều hành, những người muốn tìm ra làm thế nào để chạy các tập đoàn của họ...
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:32 GMT+7
Văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo có thể rất khó khăn. Chúng ta đều biết lãnh đạo là gì, nhưng làm thế nào để mô tả nó trong điều kiện cụ thể?
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:31 GMT+7
Phân tích nguyên nhân gây ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp sẽ đưa ra một số lượng lớn các tiêu chí để kết hợp xây dựng tổng thể văn hóa doanh nghiệp. Trong khi có thể là đơn giản để cố gắng phá vỡ văn hóa doanh nghiệp thành từng phần cụ thể
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:30 GMT+7
Có những lý thuyết về mối quan hệ giữa cơ cấu doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp khác nhau. Mối quan hệ giữa văn hóa và cơ cấu doanh nghiệp phức tạp hơn bởi thực tế rằng hai phần này tương tự, và chắc chắn liên quan đến nhau.
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:28 GMT+7
Có rất nhiều những người nổi tiếng tham gia trong các lĩnh vực của văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp được nghiên cứu trong các phòng họp của các viện nghiên cứu giữa các trường học và các trường đại học lớn, cũng như trong số tất cả các tập đoàn lớn. Trong số các cá nhân tham gia trong lĩnh vực của...
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:26 GMT+7
Một trong những người nổi tiếng trong thế giới của văn hóa doanh nghiệp là Giáo sư John Paul Kotter, một giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard. Chuyên môn của Giáo sư Kotter là lãnh đạo, quyền hạn, và văn hóa doanh nghiệp.
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:24 GMT+7
Một cuộc khảo sát văn hóa doanh nghiệp có thể tập trung vào một trong nhiều khía cạnh khác nhau của một công ty, hoặc thậm chí tập trung vào văn hóa doanh nghiệp nói chung. Đôi khi thông tin này được sử dụng trực tiếp cho mục đích kinh doanh, nhưng một số học giả sẽ xem xét thông tin này để cố gắng trả lời các...
Thứ ba, 12-12-2017 | 20:21 GMT+7
Có nhiều cách khác nhau để đo lường nền văn hóa doanh nghiệp của công ty. Có nhiều đặc điểm làm cho một công ty có nền văn hóa mạnh, và đây là 9 điểm nổi bật trong văn hóa doanh nghiệp lành mạnh:
Thứ ba, 12-12-2017 | 19:53 GMT+7
Bảng câu hỏi đánh giá hiệu suất văn hóa doanh nghiệp có thể được sử dụng để thu được thông tin cho một loạt các lý do. Có lẽ công ty của bạn đang cố gắng thay đổi văn hóa doanh nghiệp và muốn đánh giá quá trình thay đỏi. Có thể Tổng công ty đã không đi mà đến nay, nhưng là suy nghĩ về một sự thay đổi...