$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 14-12-2017 | 17:30 GMT+7
Khi bạn bắt đầu quá trình lập kế hoạch chiến lược, tầm nhìn tổ chức đến trước. Khi tầm nhìn thay đổi, hãy hỏi mình, "sở thích của chúng tôi trong tương lai là gì?" và chắc chắn để:
Thứ năm, 14-12-2017 | 17:27 GMT+7
Đa dạng chiến lược là một kỳ họp một ngày được thiết kế để thiết lập quá trình đa dạng của Công ty là một trong những thành phần của chiến lược kinh doanh tổng thể của Công ty.
Thứ năm, 14-12-2017 | 17:25 GMT+7
Trong những ngày cả thế giới cùng hướng về nước Đức, tận hưởng và cổ vũ cho không khí sôi động của World Cup 2006, có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi vì sao trái bóng tròn trên sân lại khiến hàng tỉ người phải thức đêm vì nó? vì sao bạn yêu bóng đá? Một câu hỏi giản đơn nhưng có lẽ không thật dễ để trả...