$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Phần mềm e

- Dựng đọc hoàn chỉnh trên smartphone a

Nội dung

1 - Cỡ cảnh (Toàn cảnh, trung cảnh và cận cảnh)

chúng ta thường dùng những từ như "dáng, hình dạng, hình khối"

+ Toàn cảnh: Người toàn thân trong bối cảnh

+...