$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ năm, 28-12-2017 | 09:21GMT+7

Bại học dựng phim hay

Phần mềm e

- Dựng đọc hoàn chỉnh trên smartphone

Nội dung

1 - Cỡ cảnh (Toàn cảnh, trung cảnh và cận cảnh)

chúng ta thường dùng những từ như "dáng, hình dạng, hình khối"

+ Toàn cảnh: Người toàn thân trong bối cảnh

+ Trung cảnh: Thep hẹp của toàn cảnh

+ Cận cảnh: Thu hẹp của trung cảnh  Cận cảnh rộng: người lấy từ ngực, Cận cảnh hẹp: người lấy từ cổ

=> Toàn, trung, cận  làm tư duy:

2. - Thời lượng: Trung bình 3s thường quy từ 5-7 s chọn ra 3s

Quy luật 1/3 màn hình: chia khuôn thnhaf 3 phần

có 4 điểm mạnh. bổn điểm giao nhau

- Khi nhân vật nhìn về từ phía nào đó, ta phải chứa 1 không gian trống ở phía mắt nhìn gọi là Looking room (Nếu nhìn sang phải thì để khoảng trống sang phải) - hướng nhìn

- Không để những vật khác thập thò vào khuôn hình

- Không để cây mọc trên đầu nhân vật hoặc những góc cạnh của hậu cảnh đè lên đầu nhân vật

- Tiền trung hậu cảnh phải có đủ trong khuôn hình

VI. Một số thủ thuật để có khuôn hình đẹp

1. Tư thế cầm máy: Hai chân dang ra ngang vai, hai tay cầm máy cho vững

2. Nín thở. giảm rung

3. Cách để khung hình: Nếu bạn muốn mô tả độ lớn của mặt đất, biển... thì bạn nên để đường chân trời chiếm 2/3 khung hình.

Chú ý: Hạn chế dùng room và lear máy (Nếu lear phải xác định được điểm điểm cuổi)

=> kết thúc toàn trung cận

Khi quay chuyển sang chế độ máy bay.

imovi

Kịch bản phân cảnh:

Trung bình 200 từ / 1 phút. một phóng sự 3 phút còn 1,5 cần bao nhiêu từ.

- Cách thức quay: Theo luật mới phải thông báo

Bài tập: Tin 1 phút

Khi anh viết anh là 1 thực thể thì toàn trung cận là anh viết.