$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:58GMT+7

Chuỗi giá trị theo cách của bạn đến lợi nhuận

Cuối cùng, thành công trong kinh doanh phụ thuộc vào việc tìm kiếm lợi thế cạnh tranh của bạn, mà là để nói rằng đó làm cho bạn tốt hơn các đối thủ cạnh tranh của bạn và được coi là có giá trị khách hàng của bạn. Một cách tiếp cận để tính toán mà ra là thông qua phân tích chuỗi giá trị, như phát triển của Michael Porter. Các chuỗi giá trị là một chuỗi các hoạt động tồn tại trong hầu hết các doanh nghiệp.

Lợi nhuận được xác định bằng cách thực hiện các hoạt động này hiệu quả và / hoặc với kết quả chất lượng phù hợp như vậy mà khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm kết quả hơn chi phí để thực hiện các hoạt động này. Và khách hàng sẽ mua hàng của bạn chứ không phải là đối thủ cạnh tranh của bạn nếu bạn có thể tinh chỉnh các chuỗi giá trị chi phí thấp hơn hoặc đạt được sự khác biệt vượt trội. Hoạt động chuỗi giá trị bao gồm:

- Logistics Du lịch trong nước đặt hàng, nhận, lưu kho đầu vào (như nguyên liệu thô), sau đó phân phối đến hoạt động khi cần thiết
- Hoạt động: Biến đổi đầu vào thành các sản phẩm thành phẩm và dịch vụ
- Outbound Logistics: Kho / phân phối hàng hóa thành phẩm
- Tiếp thị và bán hàng: xác định các khách hàng muốn / nhu cầu, tạo ra các doanh số bán hàng
- Dịch vụ: Hỗ trợ khách hàng sau khi hàng hoá được bán
Hỗ trợ các hoạt động này được cung cấp bởi:
- Công ty cơ sở hạ tầng: Cơ cấu tổ chức, lãnh đạo, hệ thống điều khiển, và công ty văn hóa
- Quản trị nhân sự: Tuyển dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi thường
- Công nghệ để hỗ trợ các hoạt động tạo ra giá trị
- Mua sắm: mua đầu vào như nguyên vật liệu, thiết bị, vật tư


Đạt được một lợi thế chi phí

Một khi bạn đã xác định rõ ràng chuỗi giá trị của bạn cho liên doanh đề nghị của bạn, sau đó bước tiếp theo là để thực hiện một phân tích chi phí kỹ lưỡng bằng cách chỉ định các chi phí cho từng hoạt động chuỗi giá trị. Porter đề cập đến 10 trình điều khiển chi phí, nơi bạn có thể đạt được một lợi thế chi phí bằng cách kiểm soát các trình điều khiển tốt hơn các đối thủ cạnh tranh của bạn.

- Kinh tế về quy mô
- Học tập
- Công suất sử dụng
- Mối liên kết giữa hoạt động
- Mối tương quan giữa các đơn vị kinh doanh
- Mức độ hội nhập theo chiều dọc
- Thời gian gia nhập thị trường
- Các công ty chính sách của chi phí hoặc sự khác biệt


Vị trí địa lý

Yếu tố thể chế (quy định, đoàn thể, thuế, vv)

Sự khác biệt


Một cách khác bạn có thể đạt được lợi thế cạnh tranh là thông qua sự khác biệt, mà có thể xảy ra bất cứ nơi nào trong chuỗi giá trị. Sự khác biệt đến từ cung cấp giá trị duy nhất tại một số điểm trong chuỗi giá trị để làm giảm chi phí hoặc cải thiện chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Đây là Porter của trình điều khiển của tính độc đáo:

- Chính sách và quyết định
- Liên kết giữa các hoạt động
- Thời gian
- Nơi
- Mối tương quan
- Học tập
- Tích hợp
- Quy mô
- Thể chế yếu tố


Cuối cùng, công ty của bạn liên kết chuỗi giá trị của các chuỗi giá trị của nhà cung cấp và người mua trong một dòng suối lớn hơn các hoạt động mà Porter gọi là hệ thống giá trị. Phát triển lợi thế cạnh tranh của bạn sẽ phụ thuộc không chỉ vào chuỗi giá trị của bạn, mà còn trên các hệ thống giá trị mà trong đó bạn sẽ hoạt động.