$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:44GMT+7

Chiến lược truyền thông xã hội

Phương tiện truyền thông xã hội mới chỉ được phát triển gần đâu, Facebook chỉ là 7năm, ví dụ. Nhưng trong môi trường kinh doanh và xã hội ngày nay, nhiều công ty bán trực tiếp cho công chúng, có một chiến lược truyền thông xã hội là không còn một lựa chọn. Bạn phải có một.

Vâng, tôi biết. Phương tiện truyền thông xã hội là một cách tốt để vứt bỏ tiền và thời gian vào một cái gì đó hiếm khi thể hiện một ROI rõ ràng. Bạn vẫn phải có một. 
Tại sao? Bởi vì khách hàng của bạn mong đợi bạn có một, và đối thủ cạnh tranh của bạn có thể có một (kiểm tra cho chắc chắn), và bạn cần để chơi nếu bạn muốn ở lại (kinh doanh).Vì vậy, một số lời khuyên về việc làm thế nào để làm điều đó là gì?

Đầu tiên, phương tiện truyền thông xã hội là tất cả về sự tương tác. Trực tiếp xúc tiến thường xuyên để lấy lại chỗ ngồi. Điều đó có nghĩa là đặt câu hỏi, trả lời các vấn đề và mối quan tâm từ khách hàng, nhận được phản hồi sớm và thường xuyên. Nó cũng có nghĩa là cho họ một cái gì đó của giá trị là bạn bè với bạn trên Facebook hoặc theo bạn trên Twitter. Đó có thể là phiếu giảm giá, cái nhìn sâu sắc vào các thay đổi mà bạn đang lập kế hoạch để thực hiện, bao gồm cả những thay đổi trên cơ sở đề nghị được thực hiện trên Facebook. Hãy chắc chắn rằng khách hàng của bạn biết về những gì bạn đang làm trực tuyến, thông qua trang web của bạn, tài liệu quảng cáo của bạn, các sản phẩm của bạn, và cách nào khác mà bạn kết nối với khách hàng.

Thứ hai, xã hội phương tiện truyền thông yêu cầu cho ăn liên tục. Mọi người sẽ trở lại nếu họ nhận được công cụ mới từ bạn, nhưng bạn cần phải tiếp tục cập nhật tình trạng của bạn, thêm tweets mới, cung cấp các chương trình khuyến mại mới, và như vậy.Điều đó không phải mất rất nhiều thời gian, như bài viết có thể là ngắn hạn và không chính thức để phù hợp với nhân vật của thế giới phương tiện truyền thông xã hội.

Cuối cùng, có một số vui vẻ với các phương tiện truyền thông xã hội. Giới thiệu một số những câu chuyện, trích dẫn nội dung bài viết này từ một cái gì đó một khách hàng nói với bạn, đề cập đến một cái nhìn sâu sắc gần đây bạn đã có về kinh doanh. Giữ cho nó sinh động, thú vị, và có giá trị, và mọi người sẽ nói với bạn bè của họ về bạn và tiếp tục trở lại. Quan trọng hơn, họ sẽ cảm thấy được kết nối với bạn và doanh nghiệp của bạn, sẽ giúp giữ chúng như là khách hàng trung thành.

Vì vậy, hãy chắc chắn để thiết kế một chiến lược truyền thông xã hội như là một phần của chiến lược tiếp thị của bạn trong kế hoạch kinh doanh của bạn.