$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:50GMT+7

Chiến lược giá cả phần 2

Dưới đây là một trong số những chiến lược giá thông thường nhất:

Thâm nhập giá

Đây là phương pháp chi phí thấp, nơi mà bạn bước đầu cung cấp một mức giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh của bạn với mục đích thu hút khách hàng nhạy cảm về giá nhanh chóng. Nhược điểm của khóa học là bạn siết chặt lợi nhuận của bạn, thực sự trong nhiều trường hợp liên doanh mới chọn giá thấp hơn chi phí để mang lại những khách hàng đầu tiên. Logic là qua thời gian bạn trở nên hiệu quả hơn và có thể tận dụng lợi thế của mua số lượng lớn nguyên liệu, như vậy mà bạn bắt đầu để đạt được lợi nhuận ở mức giá thấp đó. Nhược điểm khác là đối thủ cạnh tranh của bạn chỉ có thể phù hợp với giá của bạn.

Phí bảo hiểm giá cả

Đây là loại giá cả được kết hợp với cung cấp các lợi ích cấp trên hoặc dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh của bạn, để biện minh cho rằng giá cao hơn. Đôi khi một mức giá cao sẽ được tính phí cho một số sản phẩm để thu hút khách hàng những người muốn có chất lượng cao, với các sản phẩm khác có giá thấp hơn để thu hút những người là giá trị tập trung. Một chiến lược liên quan đến giá cả được gọi là giá bổ sung, hoặc lãnh đạo mất giá, nơi bạn có tính phí và thúc đẩy một mức giá siêu thấp cho một sản phẩm

Giá bundling

Đây là một chiến lược chung cho khách hàng mua sản phẩm của bạn, bằng cách cung cấp một thỏa thuận để mua một gói. Mua quyền truy cập internet cùng với dịch vụ điện thoại của bạn với một mức giá giảm giá. Chiến lược này có thể rất hiệu quả trong việc khách hàng cảm nhận giá trị, trong khi nhà cung cấp tăng doanh số bán hàng, và lý tưởng, một khách hàng lâu dài, người dành nhiều hơn cho mua vào từng lần.

Khách hàng mới

Đôi khi được gọi là giá cả kinh nghiệm, điều này liên quan đến việc cung cấp một mức giá thấp ban đầu cho khách hàng mới, đôi khi dưới giá thành, để có được khách hàng để "thử" sản phẩm của bạn. Nó là một giá một thời gian, được cung cấp với hy vọng rằng trong khi họ sẽ đến ở với giá thấp, họ sẽ trở lại với chất lượng cao. Điều này đôi khi được thực hiện với phiếu giảm giá đặc biệt, và trong thế giới ngày nay, thường được tạo điều kiện thuận lợi bởi các dịch vụ mua nhóm như Groupon.