$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:48GMT+7

Chiến lược giá cả phần 1

Để tìm ra cách để định giá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là thường rất khó khăn, đặc biệt là cho một liên doanh mới.Tuy nhiên, bạn cần một chiến lược định giá cho kế hoạch kinh doanh của bạn, để xác định thậm chí điểm và lợi nhuận, và tất nhiên để khởi động doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là một số lời khuyên về việc làm thế nào để đưa ra quyết định:

Cuối cùng, giá hợp lý là thường khách hàng mức giá cao nhất sẽ thấy hấp dẫn - đó là để nói rằng họ sẽ tìm thấy đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang cung cấp cho họ.Đó là nói dễ hơn làm, vì vậy hãy bắt đầu với một số bước để nhận được ở đó.

Trước tiên, xác định chi phí đơn vị của bạn

Nói chung điều này cần được tương đối dễ dàng. Những gì nó sẽ chi phí bạn mua, sảnxuất và bán các sản phẩm của bạn? Bạn không thể biết con số chính xác, nhưng bạncần phải có một ý tưởng khá tốt bởi khi bạn viết kế hoạch kinh doanh của bạn. Nói chung, đại diện cho giá sàn, bán dưới đây và bạn bị mất tiền.

Tiếp theo, xác định làm thế nào khách hàng đánh giá sản phẩm của bạn

Đây là nơi nghiên cứu thị trường là cần thiết. Các tin tốt là khách hàng sẽ cho bạn biếthọ sẽ trả bao nhiêu nếu bạn có thể tìm cách quyền yêu cầu. Bạn không thể chỉ yêu cầu họ trực tiếp, tấn nghiên cứu cho thấy rằng những gì họ nói và những gì họ sẽ làm là 2 thực tế hoàn toàn khác nhau. Nhưng những gì bạn có thể làm là tìm hiểu những gì họ phải trả cho những thứ nhiều hơn hoặc ít hơn so sánh, và làm thế nào họ đánh giá caocác thuộc tính khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, đặc biệt là những người khác nhau từ các đối thủ cạnh tranh của bạn. Hãy chắc chắn để nghiên cứu các chiến lược giá cả của đối thủ cạnh tranh của bạn. Không nhất thiết phải bắt chước, nhưng đểnhận ra rằng khách hàng của bạn sẽ được so sánh những gì bạn cung cấp (sản phẩm,giá cả, dịch vụ) với những gì họ cung cấp.