$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:36GMT+7

Bắt đầu kế hoạch phần 3

Trong bài viết Bắt đầu kế hoạch (phần 2), chúng tôi đã trả lời câu hỏi 4-6 của 15 câu hỏi đề cập trong bài viết này giải thích câu hỏi 7-9 "kế hoạch cho một kế hoạch.".

7. Lịch trình của bạn phát triển kế hoạch là gì?

Tổ chức quá nhiều kế hoạch bằng cách thu thập các nhà quy hoạch thành một trong những khóa tu mà họ tinh chỉnh từ ngữ trên các tuyên bố nhiệm vụ và đưa ra ý kiến ​​tuyệt vời. Quá thường xuyên, tạo ra một kế hoạch đầy tưởng tượng với nền tảng nhỏ trong thực tế. Hãy dành thời gian để làm điều đó đúng.

Thông thường, thời gian tốt nhất để bắt đầu lập kế hoạch chiến lược là gần giữa năm tài chính của bạn, để bạn có thể sản xuất một ngân sách hàng năm được cập nhật trong thời gian cho sự bắt đầu của năm tài chính tiếp theo.

Nếu mục đích của kế hoạch của bạn chủ yếu là để xác minh hoặc mở rộng sản phẩm, sau đó mất thời gian để làm một số nghiên cứu thị trường cơ bản - nghe từ người tiêu dùng.Điều đó có thể thêm vài tuần hoặc vài tháng để lịch trình để hoàn thành kế hoạch, nhưng đó là quan trọng. Nếu không, kế hoạch của bạn có thể xây dựng "một cái thang đẹp, nhưng trên nóc sai."Nó thường có một số cuộc họp ngắn giữa các giai đoạn của nghiên cứu, chứ không phải là một cuộc họp dài cho quy hoạch có liên quan đến ít nghiên cứu bên ngoài ở tất cả.Đối với các tổ chức nhỏ, nhằm mục đích để có kế hoạch thực hiện trong một vài tuần hoặc nhiều nhất là 2-3 tháng.

8. Ai sẽ Tham gia? Làm thế nào? Khi nào?

Nội dung của kế hoạch được xác định phần lớn bởi những người tham gia trong việc lập kế hoạch. Ngoài ra, người tham gia thường tìm hiểu rất nhiều về tổ chức. (Trong phần 1, chúng tôi nói chuyện về những người được Uỷ ban Kế hoạch của bạn.) Trong quá trình tổng thể, liên quan đến:

Những người có thẩm quyền để đưa ra quyết định - và điều này nên bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị của bạn.Những người chủ yếu sẽ có trách nhiệm thực hiện kế hoạch. Điều này là rất quan trọng.Những người có kiến ​​thức về sản phẩm và dịch vụ.Một người nào đó để vô địch các quá trình để giữ cho tinh thần của các nhà quy hoạch. Kế hoạch có thể là tẻ nhạt, đặc biệt là khi ra chiến lược hoặc nói chuyện về làm thế nào để đạt được mục tiêu.Càng nhiều càng tốt, liên quan đến một số bên liên quan, bao gồm cả một số khách hàng, các nhà tài trợ và cộng tác viên. Liên quan đến chúng đặc biệt là khi thiết lập các mục tiêu về sản phẩm và dịch vụ.

9. Bạn sẽ cần một hỗ trợ bên ngoài?

Nhận được một hỗ trợ viên bên ngoài nếu:

- Bạn đã không thực hiện kế hoạch chiến lược trước đây.
- Cuối cùng kế hoạch của bạn không được thực hiện.
- Người đấu tranh để đi đến sự đồng thuận.
- Mọi người tin rằng một hỗ trợ viên bên ngoài sẽ giúp các nhà hoạch định là mở và trung thực trong quá trình tham gia của họ.
- Các nhà quy hoạch muốn có một cái nhìn khách quan về tình hình của họ.(Một lưu ý về hỗ trợ - không yêu cầu hỗ trợ viên của bạn biết rất nhiều về ngành công nghiệp, sản phẩm và dịch vụ tốt hơn để có một chuyên gia trong việc lập kế hoạch những người hiểu biết chút ít về tổ chức của bạn, so với các cách khác xung quanh.)


Bài tiếp theo sẽ chia sẻ câu hỏi 10 -12 trong số 15 câu hỏi để giải quyết kế hoạch cho một kế hoạch.