$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:29GMT+7

7 chính sách hoạt động

Khi là nhà lãnh đạo chiến lược, bạn có 7 chính sách hoạt động mà tôi khuyên bạn nên chú ý để xây dựng một chiến lược mạnh mẽ, có đầy đủ mua và cam kết. Có được cam kết của nhóm của bạn và mua vào quá trình. Nếu lãnh đạo các thành viên trong nhóm của bạn giống như hầu hết người mà tôi đã làm việc, họ được kéo dài cho các nguồn lực và có trên đĩa của họ hơn là họ có khả năng có thể thực hiện với thời gian họ có. Vì vậy, đối với nhiều người trong số họ, triển vọng của thời gian quý báu và nguồn lực để phát triển một kế hoạch sẽ đến với nhiều hơn nữa để thêm vào đã quá tải biển là một ý tưởng chào đón.

Vì vậy, làm thế nào để bạn có được cam kết của họ để lập kế hoạch và mua vào quá trình lập kế hoạch như mô hình điều khiển? Với một cuộc họp quản lý, bạn sẽ có nhóm của bạn xác định các vấn đề quan trọng nhất đối với các tổ chức, sau đó họ sẽ thực hiện điều chỉnh quá trình lập kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo rằng quá trình giải quyết những vấn đề. Giao ban quản lý làm tăng cam kết lập kế hoạch cung cấp cho nhóm của bạn với một bản đồ đường cho thấy làm thế nào những gì là quan trọng đối với họ sẽ được đề cập trong các phiên họp lập kế hoạch chiến lược.
Bí mật cơ bản của tạo điều kiện thuận lợi chỉ ra rằng bạn có thể tăng mua và cam kết bằng việc có những người bị ảnh hưởng bởi kế hoạch tham gia vào việc tạo ra của nó.Tuy nhiên, tất cả mọi người trong tổ chức của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch chiến lược. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người nên có bảng kế hoạch?

Không, tất nhiên là không. Cũng không phải là cần thiết. Sự tham gia không đòi hỏi phải bànĐối với một số, chỉ cần cho họ một cơ hội cho đầu vào thông qua một cuộc khảo sát hoặc một hộp đề nghị sẽ được đầy đủ.Đối với những người khác, nhóm tập trung, một trên một cuộc phỏng vấn hoặc các phương pháp khác để đạt được chiều sâu đầu vào có thể là thích hợp hơn.Và đối với những người khác, trách nhiệm, ảnh hưởng của họ, chuyên môn, hoặc quan điểm rất quan trọng là nó sẽ làm cho tinh thần để họ ngồi quanh bàn.

Một trong những vai trò quan trọng của bạn là xác định những người cần được bàn và đưa vào con đường nơi khác để đảm bảo tất cả các tiếng nói có cơ hội được lắng nghe.Cung cấp cơ hội cho đầu vào là điều cần thiết cho một cách tiếp cận thuận lợi và đạt được mức độ muacần thiết để thực hiện thành công qua tổ chức.

Đảm bảo thông tin quan trọng được đưa vào phòng

Bạn có thể đã được ở trong phòng khi một nhóm nghiên cứu đã thực hiện một quyết định dựa trên những thông tin tốt nhất sẵn có, chỉ để khám phá ra rằng nếu họ đã được nhận thức của các thông tin khác đã không được đưa vào phòng, họ sẽ có khả năng đã thực hiện một khác nhau quyết định. Âm thanh quen thuộc? Vâng, một phần vai trò của bạn là để đảm bảo rằng điều này không xảy ra với các hoạt động lập kế hoạch của bạn.

Công ty của tôi làm việc trong lĩnh vực xây dựng sự đồng thuận đã chỉ ra rằng một trong những lý do chính người dân không đồng ý là do thiếu thông tin chia sẻ. Nhiều bất đồng có thể được giải quyết, và thậm chí ngăn chặn, bằng cách làm cho chắc chắn rằng tất cả các bên có cùng một thông tin.

Với mô hình điều khiển, cuốn sách nhỏ phục vụ các mục đích đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm của bạn bắt đầu với một tập hợp phổ biến thông tin

Lấy ý tưởng của bạn trên bàn mà không cần áp đảo nhóm

Như đã nêu trước đó, quan trọng là tất cả các tiếng nói được lắng nghe, và bao gồm của bạn. Thật không may, nếu bạn giống như hầu hết các nhà lãnh đạo, giọng nói của bạn đi kèm với hành lý đáng kể. Khi ông chủ nói, mọi người nghe. Và họ nghe khác nhau từ khi những người khác nói.

Chắc chắn, có khả năng sẽ có một số người trong phòng xử lý giọng nói của bạn giống như mọi tiếng nói khác trong phòng. Cho dù ý tưởng đến từ bạn hoặc người quản lý  đầu tiên, những người này sẽ được nhà nước thoả thuận hoặc bất đồng của họ với ý tưởng trong cùng một cách chính xác, bất kể nguồn. Thật không may, điều này có lẽ không phải là trường hợp cho hầu hết những người ở bàn. Khi bạn nói, có thể nhanh chóng đáp ứng khi họ đồng ý, và rất, rất chậm để trả lời khi họ không đồng ý như vậy là chậm, trong thực tế, đôi khi họ không bao giờ có thể có được xung quanh nó!

Như một kết quả của việc thiếu kinh nghiệm thách thức nhiều nhà lãnh đạo trong các bức tường của mình, các quan điểm của nhà lãnh đạo có thể dễ dàng chế ngự các nhóm. Và ngay cả khi một người nào đó dám thách thức với một câu hỏi, một số nhà lãnh đạo, thường xuyên mà không biết, phản ứng với báo cáo rằng người hỏi coi thường hay không-để-tinh tế giao tiếp rằng thách thức ông chủ không phải là chào đón.

Đảm bảo rằng các thành phần kế hoạch đáp ứng kiểm tra chất lượng

Với mô hình điều khiển mỗi thành phần là phụ thuộc vào các thành phần đi kèm trước nó. Vì vậy, ví dụ nếu bạn làm một công việc người nghèo xác định sứ mệnh và tầm nhìntổchức của bạn, mục đích và mục tiêu của bạn sẽ phản ánh điều này. Tương tự như vậy, nếu mục tiêu của bạn là thẳng, yếu tố quan trọng và thành công của bạn rào cản cũng sẽ được tắt. Và nếu các yếu tố quan trọng và thành công của bạn rào cản là không đủ, chiến lược và kế hoạch hành động sẽ là không đầy đủ như. Vì vậy nó là cần thiết mà bạn làm một công việc chất lượng từng bước cách thức thông qua quá trình lập kế hoạch.

Mô hình điều khiển được thiết kế để giúp bạn làm điều này. Từ tầm nhìn và sứ mệnh thông qua các chiến lược và kế hoạch hành động, mô hình điều khiển cung cấp một kiểm tra chất lượng cụ thể cho từng thành phần của kế hoạch chiến lược. Những kiểm tra chất lượng giúp đảm bảo rằng kế hoạch của bạn là toàn diện, mạnh mẽ, đầy cảm hứng. Như các nhà lãnh đạo, vai trò của bạn để đảm bảo rằng mỗi thành phần của kế hoạch đi kiểm tra chất lượng của nó. Dưới đây tôi đã tóm tắt một hoặc hai yếu tố chính trong danh sách kiểm tra chất lượng cho mỗi thành phần của kế hoạch.

Quản lý tại cuộc họp

Có những vấn đề quan trọng mà kế hoạch phải đề cập tới được xác định?Một quá trình lập kế hoạch để giải quyết các vấn đề được chấp nhận?Tóm lược sách và SWOT Có đội ngũ lập kế hoạch xem xét cuốn sách giao ban để xác định các quan sát quan trọng và chiến lược tiềm năng?Mỗi sức mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa xác định cả hai thuộc tính và các tác động?

Định vị báo cáo

Đã báo cáo định vị được tạo ra cho các xu hướng quan trọng bên ngoài tác động đến thành công trong tương lai?Đã từng báo cáo vị trí được định dạng để xác định cả hai niềm tin và hành động được thực hiện bởi niềm tin, chẳng hạn như "chúng tôi tin rằng ... do đó chúng tôi phải ..."?

Nhiệm vụ

Liệu các tuyên bố nhiệm vụ rộng rãi mô tả những gì bạn làm, mà bạn làm điều đó, và lợi ích?Tuyên bố nhiệm vụ cho biết ngành công nghiệp hoặc thị trường mà tổ chức phục vụ?

Tầm nhìn

Đại diện cho tầm nhìn tương lai ưa thích của tổ chức?Tầm nhìn chỉ đơn giản là đại diện cho một phần mở rộng hợp lý của ngày hôm nay hoặc là kết quả đại diện?

Mục tiêu

Như là một nhóm, hãy thực hiện các mục tiêu đại diện cho tất cả các lĩnh vực chính của tập trung chiến lược cho tổ chức?Nếu tổ chức đạt được các mục tiêu này, và chỉ có những mục tiêu này, sẽ tổ chức rất có thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình?

Nếu tất cả các mục tiêu đạt được, và chỉ có những mục tiêu này, mục tiêu sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian?

Nguyên tắc hướng dẫn

Các nguyên tắc hướng dẫn xác định tất cả các giá trị quan trọng cho tổ chức?Các nguyên tắc diễn đạt trong một cách để chỉ ra cả giá trị và các hành vi mong

Kế hoạch hành động

Có tất cả các lĩnh vực trọng tâm được xác định? Nếu phân phôi được thực hiện, chiến lược sẽ được hoàn thành?Có tất cả các hành động quan trọng được xác định? Được mỗi hành động để diễn đạt rõ ràng những gì cần phải được thực hiện? Nếu tất cả các hành động được hoàn thành, tất cả các phân phôi sẽ được tạo ra?Theo thông qua và giữ người có trách nhiệm.

Nếu bạn đã được tham gia trong quá trình lập kế hoạch chiến lược, bạn biết rằng quá thường xuyên nó là 1 trò chơi mà trong đó năng lượng đáng kể được đặt trong việc phát triển 1 kế hoạch có được sau đó đặt trên kệ các của giám đốc điều hành, chỉ được xem xét tại khi nó là thời gian để làm lập kế hoạch chiến lược một lần nữa.

Mô hình điều khiển phấn đấu để kết thúc trò chơi này. Lắp ráp một quá trình chi tiết cho việc sắp xếp các tổ chức và bảo đảm hàng tháng check-in, đánh giá hàng quý và cập nhật hàng năm cho kế hoạch chiến lược. Cấu trúc quá trình giám sát này là nhằm giúp đảm bảo rằng kế hoạch di chuyển từ giấy để thực hiện.

Quyết định nếu một hỗ trợ viên bên ngoài sẽ là hữu ích

Với một hoạt động quan trọng như lập kế hoạch chiến lược, nó là điều cần thiết là nỗ lực được tạo điều kiện thuận lợi bởi những người có tay nghề cao trong tạo điều kiện thuận lợi nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn thi hành một đội ngũ thông qua chiến lược. Một số tổ chức có nguồn lực nội bộ với tạo điều kiện thuận lợi và giám định chiến lược. Nhưng những người khác chọn để mang lại hỗ trợ bên ngoài chuyên nghiệp với nhiều năm của các kết quả đào tạo, kinh nghiệm và đã được chứng minh.

Khi bạn nên mang theo trong một hỗ trợ viên bên ngoài? Đó là vai trò của bạn là nhà lãnh đạo để làm cho cuộc gọi này.