$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:16GMT+7

4 Bước về chiến lược lãnh đạo

Chiến lược lãnh đạo đã phát triển mô hình điều khiển, một phương pháp để tham gia một cách tiếp cận chiến lược để giải quyết một tình huống kinh doanh. Mô hình này cung cấp một công cụ giao tiếp đơn giản để giúp các tổ chức lập kế hoạch chiến lược.Mô hình này là hoàn toàn khả năng mở rộng và áp dụng đối với tạp chí Fortune 500 công ty, các tổ chức phi lợi nhuận, văn phòng một lĩnh vực, bộ phận một cá nhân, một nhóm làm việc, vv

Có bốn bước chính trong mô hình điều khiển tiêu chuẩn của chúng tôi. Sau đây là tổng quan 4 bước về chiến lược lãnh đạo.

Bước 1: chúng ta đang ở đâu? (Đánh giá Tình hình)

Hiểu biết về tình hình hiện nay là rất quan trọng để xác định các phương pháp tiếp cận cần thiết để quản lý thành công. Một sự hiểu biết đầy đủ về tình hình hiện nay bao gồm một phân tích của một số khu vực. Danh sách dưới đây cho thấy một danh sách mẫu của các khu vực đánh giá và một hoặc hai trong số các câu hỏi được trả lời cho mỗi.

Bước 2. Chúng ta muốn được không? (Hướng chiến lược)

Trái tim của thiết lập định hướng chiến lược là bước thứ hai này. Trong mô hình điều khiển của chúng tôi, các thông tin từ đánh giá tình hình được kết hợp với sự hiểu biết về xu hướng tương lai phát triển tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh tuyên bố.

Bước 3 - Làm thế nào để chúng tôi có kế hoạch để đạt được điều đó? (Kế hoạch thực hiện)

Một khi các mục tiêu được thành lập, bước tiếp theo là phát triển các bản đồ đường để đạt được sự chỉ đạo. Đối với bản đồ đường bộ là khả thi, tuy nhiên, nó phải tập trung vào ba lĩnh vực đặc biệt.

Bước 4 - Làm thế nào chúng tôi theo dõi sự tiến bộ? (Giám sát)

Nhiều tổ chức chỉ đơn giản là hưởng lợi từ thông qua các quá trình của việc tạo ra một chiến lược. Tại thời điểm này, tất cả mọi người là rõ ràng về nơi mà chúng tôi đang đi và làm thế nào chúng tôi có kế hoạch để đến đó. Tuy nhiên, giá trị chìa khóa để phát triển chiến lược trong việc thực hiện kế hoạch. Thật không may, tất cả quá thường xuyên, kế hoạch chiến lược trở thành chất độn không gian trên kệ sách của một giám đốc điều hành. Để ngăn chặn điều này xảy ra, chúng tôi đề nghị một quá trình giám sát cấu trúc mỗi tháng ba đến sáu.

Michael Wilkinson là Giám đốc điều hành và Giám đốc quản trị chiến lược lãnh đạo và tác giả của Amazon với những cuốn sách sbán chạy nhất "Những bí mật của Tạo thuận lợi", "Bí mật cuộc họp bậc thầy", và thương hiệu mới "Hướng dẫn điều hành Tạo điều kiện thuận lợi Chiến lược "Chiến lược lãnh đạo là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong các dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp cho các công ty có hỗ trợ năng động chuyên nghiệp, lãnh đạo nhóm điều hành và các nhóm công tác trong các lĩnh vực như lập kế hoạch chiến lược, giải quyết vấn đề, cải tiến quy trình và những người khác. Chúng cũng là một nhà cung cấp hàng đầu về đào tạo tạo điều kiện thuận lợi tại Hoa Kỳ.