$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:26GMT+7

10 sai lầm thường gặp

Dưới đây là 10 sai lầm thường gặp, lấy cảm hứng từ một bài báo tường gần đây của Tạp chí Street:

1. Đi một mình. Hãy quên đi tưởng tượng doanh nghiệp độc tấu. Doanh nghiệp thành công được xây dựng trên quan hệ đối tác. Không có một người là đủ thông minh, hoặc tự nhận biết đủ, biết tất cả. Để phòng trong lập kế hoạch kinh doanh của bạn cho người khác.

2. Hỏi quá nhiều người để có lời khuyên. Tìm ra lời khuyên, nhưng không quá nhiệt tình yêu cầu tất cả mọi người. Tạo một nhóm tư vấn nhỏ. Sau đó, giữ chúng trong vòng lặp, do đó, họ sẽ có khi bạn thực sự cần chúng.

3. Chi Thời gian quá nhiều vào phát triển sản phẩm, không đủ bán hàng. Trong khi mỗi doanh nghiệp cần một sản phẩm tốt, cuối cùng bạn phải bán những gì bạn đã có, và thực hiện các cải tiến sau này. Đừng để "hoàn hảo trở thành kẻ thù của những điều tốt đẹp."

4. Nhắm mục tiêu quá nhỏ một thị trường. Một trọng tâm rõ ràng với một phân khúc thị trường được xác định là một dấu hiệu của nhiều kế hoạch kinh doanh vững chắc. Điều đó nói rằng, giữ cho các tùy chọn của bạn (và đôi mắt của bạn) mở một thị trường lớn hơn để mở rộng vào khi hoàn cảnh cho phép.

5. Bước vào một thị trường Với Không có đối tác phân phối. Tìm kiếm khách hàng không phải là dễ dàng để khởi động, do đó, làm bài tập ở nhà của bạn để xác định và kiểm tra khả năng của bạn để khai thác vào các mạng hiện có và thị trường giới thiệu.

6. Trả quá cao cho khách hàng. Không chi tiêu nhiều tiền hơn có được khách hàng hơn bạn sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ của bạn với họ. Làm thế nào để bạn biết? Làm nghiên cứu thị trường, sau đó làm thử nghiệm của riêng của bạn.

7. Nâng cao vốn quá ít là một vấn đề lớn. Đôi khi nó xuất phát từ tin rằng đói doanh nghiệp của bạn sớm sẽ dẫn đến thành công trong tương lai lớn hơn. Thanh đạm là một điều không có thể để đáp ứng biên chế là một.

8. Nâng cao vốn quá nhiều. Có thể chỉ là phá hủy vì không đủ tiền. Hãy nhớ kỷ nguyên dot com bùng nổ phá sản?

9. Không Có Một kế hoạch kinh doanh. Không thể nói rằng thời gian đủ.

10. Qua suy nghĩ kế hoạch kinh doanh của bạn. Không có kế hoạch kinh doanh có thể loại bỏ nguy cơ. Bắt đầu từ một doanh nghiệp đòi hỏi một bước nhảy vọt của đức tin.

Những sai lầm xảy ra. Thành công đến với những người học một cách nhanh chóng từ những sai lầm của họ, và từ những sai lầm của người khác.