$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch kinh doanh tốt đang được mởthông tin. Bây giờ chúng...
Phần 1, 2, 3 và 4 của chủ đề này, chúng tôi đã trả lời 12 câu hỏi đầu tiên trong số 15 câu hỏi...
Trong bài viết Bắt đầu kế hoạch (Phần 3), chúng tôi đã trả lời từ câu hỏi 7- 9 của 15 câu hỏi...
Trong phần 1, chúng ta xem xét 3 câu hỏi đầu tiên trong số 15 câu hỏi cần được giải quyết trong...
Gần đây tôi đã được xem xét lại kế hoạch kinh doanh. Một mặt, trong thế giới tư vấn và học...
Thứ tư, 13-12-2017 | 23:06 GMT+7
Trong chúng ta ai cũng muốn vươn lên trong sự nghiệp bằng sự nỗ lực của bản thân và khả năng, tuy nhiên sự khéo léo trong cách lấy lòng cũng là một chìa khóa giúp bạn thành công.
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:58 GMT+7
Cuối cùng, thành công trong kinh doanh phụ thuộc vào việc tìm kiếm lợi thế cạnh tranh của bạn, mà là để nói rằng đó làm cho bạn tốt hơn các đối thủ cạnh tranh của bạn và được coi là có giá trị khách hàng của bạn. Một cách tiếp cận để tính toán mà ra là thông qua phân tích chuỗi giá trị, như phát triển của...
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:53 GMT+7
Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch kinh doanh tốt đang được mởthông tin. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng nguyên tắc để quyết định xem có nên làm kinh doanh lập kế hoạch riêng của mình. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt, nhưng có lẽ chúng ta đang sai. Có lẽ đó là OK để làm những gì hầu hết các...
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:50 GMT+7
Đây là phương pháp chi phí thấp, nơi mà bạn bước đầu cung cấp một mức giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh của bạn với mục đích thu hút khách hàng nhạy cảm về giá nhanh chóng. Nhược điểm của khóa học là bạn siết chặt lợi nhuận của bạn, thực sự trong nhiều trường hợp liên doanh mới chọn giá thấp...
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:48 GMT+7
Để tìm ra cách để định giá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là thường rất khó khăn, đặc biệt là cho một liên doanh mới.Tuy nhiên, bạn cần một chiến lược định giá cho kế hoạch kinh doanh của bạn, để xác định thậm chí điểm và lợi nhuận, và tất nhiên để khởi động doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là...
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:44 GMT+7
Phương tiện truyền thông xã hội mới chỉ được phát triển gần đâu, Facebook chỉ là 7năm, ví dụ. Nhưng trong môi trường kinh doanh và xã hội ngày nay, nhiều công ty bán trực tiếp cho công chúng, có một chiến lược truyền thông xã hội là không còn một lựa chọn. Bạn phải có một.
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:42 GMT+7
Phần 1, 2, 3 và 4 của chủ đề này, chúng tôi đã trả lời 12 câu hỏi đầu tiên trong số 15 câu hỏi để được trả lời trong "kế hoạch cho một kế hoạch" phần của kế hoạch chiến lược. Điều này Phần 5 mô tả câu hỏi 13-15.
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:39 GMT+7
Trong bài viết Bắt đầu kế hoạch (Phần 3), chúng tôi đã trả lời từ câu hỏi 7- 9 của 15 câu hỏi đề cập trong bài này (Phần 4) "kế hoạch cho một kế hoạch." Giải thích câu hỏi 10-12.
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:32 GMT+7
Trong phần 1, chúng ta xem xét 3 câu hỏi đầu tiên trong số 15 câu hỏi cần được giải quyết trong "kế hoạch cho một kế hoạch" giai đoạn lập kế hoạch chiến lược. Trong Phần 2 này, chúng ta xem xét các câu hỏi 4-6.
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:29 GMT+7
Khi là nhà lãnh đạo chiến lược, bạn có 7 chính sách hoạt động mà tôi khuyên bạn nên chú ý để xây dựng một chiến lược mạnh mẽ, có đầy đủ mua và cam kết. Có được cam kết của nhóm của bạn và mua vào quá trình. Nếu lãnh đạo các thành viên trong nhóm của bạn giống như hầu hết người mà tôi đã làm việc,...
Thứ tư, 13-12-2017 | 22:26 GMT+7
Đi một mình. Hãy quên đi tưởng tượng doanh nghiệp độc tấu. Doanh nghiệp thành công được xây dựng trên quan hệ đối tác. Không có một người là đủ thông minh, hoặc tự nhận biết đủ, biết tất cả. Để phòng trong lập kế hoạch kinh doanh của bạn cho người khác.