$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 15:25GMT+7

Tư duy và kế hoạch chiến lược

Giới thiệu Tư duy Chiến lược
Nếu bạn muốn suy nghĩ để lập kế hoạch chiến lược, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với sự kết thúc trong tâm trí.

Để có một chiến lược, bạn phải có khả năng để trả lời những câu hỏi:
    * Các sản phẩm và thị trường mà bạn chọn để cạnh tranh là gì?
    * Chính xác những gì bạn mong đợi để làm khác nhau hoặc tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh của bạn để thành công?

Những giả định quan trọng là bạn làm về cạnh tranh và môi trường?
    * Bạn có đủ tự tin vào họ?
    * Sự cân bằng chính bạn phải thực hiện để đạt được các chiến lược là gì?
    * Bạn đã cam kết không làm?
    * Trường hợp bạn sẽ đặt ưu tiên trong phân bổ nguồn lực (tiền bạc và nỗ lực)?

Bẫy tư duy chiến lược cần tránh
Có một tầm nhìn tổ chức chiến lược cũng có nghĩa là không bị sa lầy trong các cuộc xung đột cũ hoặc các cuộc tranh luận. Thay vào đó:
    * Hãy suy nghĩ linh hoạt.
    * Đừng để cho "nguy hiểm của cầu toàn" bẫy bạn.
    * Giữ các chi tiết trong quan điểm.
    * Thăm dò  các yếu tố chủ chốt của thành công. Họ là gì trong ngành công nghiệp của bạn?

Nhìn chung, tránh làm điều tương tự, trên cùng một chiến trường, là đối thủ cạnh tranh của bạn. Các phím tắt hiệu quả nhất để thành công chính là để nhảy nhanh đến thứ hạng hàng đầu bằng cách tập trung nguồn lực đầu vào một chức năng chiến lược đáng kể, trở thành thực sự tốt và cạnh tranh ở đó, và sau đó di chuyển để củng cố vị trí dẫn đầu trong các chức năng khác.

Tận dụng Hiệp lực
Chiến lược thành công trong nội bộ được tăng cường. Hoạt động tốt trong một khu vực cũng góp phần vào thành công khác. Trong lĩnh vực tài chính, ví dụ, các tổ chức lớn mà kết hợp bán lẻ và dịch vụ ngân hàng đầu tư có thể hoạt động trên một quy mô khác nhau và cung cấp dịch vụ đo được lớn hơn so với các ngân hàng đầu tư truyền thống. Sự hợp tác giữa lấy tiền gửi, tín dụng cho ngân hàng đầu tư đáng kể. Nếu bạn tìm thấy đường khác nhau hoặc doanh nghiệp của bạn đơn vị kinh doanh không mang lại sức mạnh tổng hợp, sau đó hoặc là chiến lược sai lầm hoặc thực hiện là sai lầm.

Tìm "đòn bẩy"
Điều quan trọng là xác định các điểm đòn bẩy chiến lược của bạn. Để làm điều đó, tự hỏi mình câu hỏi này: "ở đâu có một khoảng cách giữa những khách hàng của chúng tôi muốn và những gì họ đang nhận được?" Tập trung nỗ lực của bạn trên phân đoạn thị trường theo mục tiêu của người sử dụng và phát triển một tập hợp có sự khác biệt của chiến lược tiếp cận từng phân khúc . Khi đầu tư công ty nhằm đáp ứng mục tiêu của một phân đoạn đạt đến một điểm lợi nhuận suy giảm, các nhà tư tưởng chiến lược sẽ tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng khác và tìm kiếm những cách thức để đáp ứng cho họ.

Có bốn cách để đạt được vị trí tương đối với các đối thủ cạnh tranh của bạn:

1. Điều chỉnh lại việc phân bổ các nguồn lực. Mang theo các nguồn lực để mang về một điểm quan trọng mà công ty của bạn nhìn thấy cơ hội để đạt được lợi thế chiến lược hơn đối thủ cạnh tranh của bạn. Tăng cường sự khác biệt bằng cách sử dụng các công cụ tiếp thị.
2. Khai thác sự khác biệt trong điều kiện cạnh tranh. Khai thác các khu vực nơi bạn đang không cạnh tranh, hoặc làm cho việc sử dụng sự khác biệt trong thành phần của tài sản. Nói cách khác, khai thác điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.
3. Chiến lược của các sáng kiến ​​tích cực. Thách thức chấp nhận giả định với mục tiêu thay đổi các quy tắc của trò chơi. Yếu tố then chốt của thành công mà đối thủ cạnh tranh của bạn đã xây dựng kinh doanh của họ.
4. Chiến lược dựa trên mức độ lập kế hoach chiến lược tự do. Đổi mới. Đi vào các khu vực bị ảnh hưởng bởi các đối thủ cạnh tranh.


Chiến lược tư duy Câu hỏi
Dưới đây là những câu hỏi bạn nên tự hỏi để  bạn soạn chiến lược của bạn:
Trong ngành công nghiệp của chúng tôi, khách hàng muốn xác định và hiểu bởi ngành công nghiệp, và là thị trường phân đoạn để sự khác biệt trong những người mong muốn được đối xử khác biệt?
Là doanh nghiệp được trang bị để đáp ứng chức năng cơ bản mong muốn và nhu cầu của khách hàng trong các phân đoạn được xác định?
Các đối thủ cạnh tranh có bộ khác nhau của điều kiện hoạt động có thể cung cấp cho họ một lợi thế tương đối về kinh doanh của chúng tôi?

Đặc điểm của tư duy chiến lược thành công
    * Các đặc tính của các đối thủ cạnh tranh được biết đến trong chi tiết.
    * Môi trường cạnh tranh bình đẳng cũng hiểu.
    * Thế mạnh riêng của bạn được thẩm định khách quan.
    * Các mục tiêu chiến lược rõ ràng.
    * Mục tiêu đo lường được gắn liền với mỗi mục tiêu.
    * Các mục tiêu được thông báo, vì vậy tổ chức của bạn biết sẽ đi đâu.


Nếu bạn đã có câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn đang ở trong một vị trí vững chắc - ít nhất là cho thời điểm này.
Hãy nhớ rằng, tầm nhìn chiến lược của bạn là một công việc đang tiến. Con đường đến thành công luôn luôn thay đổi.