$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:21GMT+7

Kế hoạch kinh doanh

Gần đây tôi đã được xem xét lại kế hoạch kinh doanh. Một mặt, trong thế giới tư vấn và học tập, những gì là có nghĩa là một kế hoạch kinh doanh là một dự án nghiên cứu khá toàn diện với phân tích kỹ lưỡng các vấn đề bao gồm cả khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh, giá cả, chiến lược tiếp thị, rủi ro luôn luôn theo sau với chi tiết đa tài chính dự kiến tìm kiếm 3-5 năm trong tương lai. Để tạo ra loại này của một kế hoạch, quản lý hoạt động trên đó vài tháng, hoặc thuê một nhà tư vấn để làm điều đó cho họ. Dù bằng cách nào, nó không phải bất thường để đầu tư một trăm giờ hoặc nhiều hơn vào việc tạo ra nó.

Mặt khác, trong hầu hết thế giới kinh doanh, những gì được nói chung có nghĩa là một kế hoạch kinh doanh là một tuyên bố ngắn gọn bằng văn bản cho thấy mục tiêu và các bước tổng thể để đạt được những mục tiêu đó. Các mục tiêu có thể liên quan đến khách hàng, bán hàng, đơn vị bán ra, lợi nhuận, các cơ sở. Nó nhìn ra một năm, có thể hai. Đây là một cái gì đó chủ sở hữu hoặc quản lý đặt trong một vài cuộc họp, khi sau đó được cập nhật hàng năm hoặc hai.

Đây là 2 ý nghĩa rất khác nhau của lập kế hoạch kinh doanh lâu dài, và tôi bắt đầu tự hỏi nếu cả hai đều bị mất dấu. Kế hoạch toàn diện không phải là tất cả những gì thiết thực cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận thiếu thời gian hoặc đô la để làm tất cả những công việc, tuy nhiên có giá trị nó có thể được để làm như vậy. Và kế hoạch ngắn có thể là rất hời hợt đến điểm mà nó không ít hơn đặt ra mục tiêu đầy tham vọng với hướng dẫn tối thiểu về những gì để làm gì khi doanh nghiệp gặp phải những ổ gà trên đường.

Vì vậy, đây là ý tưởng của tôi cho một loại thứ ba của kế hoạch, tốt nhất của cả hai thế giới. Để bây giờ tôi gọi đó là các kế hoạch kinh doanh. Giữ nó ngắn và đơn giản, nhưng vẫn còn hữu ích. Nó liên quan đến việc làm "vừa đủ" nghiên cứu và phân tích vào "khu vực" quan trọng để đạt được thành công với kinh doanh này. Tóm tắt tất cả các trang của văn bản, sau đó một trang của kế hoạch tài chính và một trang về chuyên môn của đội ngũ quản lý và cơ sở vật chất và thiết bị chính sẽ được sử dụng.

Điều này có thể cung cấp tốt nhất của cả hai thế giới? Nó chỉ có thể. Nó sẽ thu hút các nhà đầu tư? Khi tôi nhận được cơ hội, tôi sẽ chuyển đổi một số kế hoạch toàn diện tôi đã viết trong những năm qua thành định dạng đó. Ý tưởng là để xem nếu nó có thể để có được vào năm trang đó là thực sự quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Tôi nghĩ rằng nó có thể được thực hiện.