$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 15:10GMT+7

Các bước xác định chiến lược cạnh tranh

Những bước đầu tiên để xác định việc lập kế hoạch chiến lược cạnh tranh

1. Xác định kinh doanh liên quan (tức là sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể).
2. Xác định các đối thủ cạnh tranh đáng kể.
3. Xác định sự khác biệt giữa bạn và họ.
4. Xác định mục tiêu hiện tại của bạn và bất kỳ sự khác biệt được biết đến từ đối thủ cạnh tranh của bạn.


Các bước tiếp theo để xác định chiến lược cạnh tranh

1. Bắt đầu với việc kinh doanh hiện tại, dự báo những thay đổi trong môi trường trong 3-5 năm. (Bao gồm thị trường, công nghệ, khối lượng ngành công nghiệp, và hành vi cạnh tranh.)
2. Dự đoán hiệu suất của bạn sẽ không có thay đổi đáng kể trong chính sách hoặc các phương pháp hoạt động.
3. Nếu đạt yêu cầu, dừng lại ở đó.
4. Thẩm định các điểm yếu và thế mạnh đáng kể mà bạn có trong so sánh với các đối thủ cạnh tranh quan trọng nhất của bạn. Điều này nên bao gồm bất kỳ yếu tố có thể trở nên quan trọng (triết học, khả năng tiếp thị, công nghệ, chi phí, tổ chức, tinh thần, danh tiếng, độ sâu quản lý, vv).
5. Đánh giá sự khác biệt giữa chiến lược của bạn và những đối thủ cạnh tranh chính của bạn.
6. Nhận thức của một số thay đổi trong chính sách hoặc chiến lược để cải thiện tư thế cạnh tranh của bạn trong tương lai.
7. Thẩm định đề xuất thay thế chiến lược về rủi ro và phản ứng, thanh toán. Đánh giá về hiệu suất tối thiểu doanh nghiệp chấp nhận được.
8. Nếu thỏa đáng, sau đó dừng lại và tập trung vào kế hoạch thực hiện.
9. Nếu một kết quả thỏa đáng đã không được tìm thấy, sau đó mở rộng định nghĩa của kinh doanh hiện tại và lặp lại chu kỳ. Thông thường, xác định lại có nghĩa là nhìn vào các sản phẩm khác bạn có thể cung cấp cho một thị trường mà bạn biết và hiểu. Đôi khi nó có nghĩa là cung cấp sản phẩm hiện có để một thị trường khác nhau. Ít thường xuyên hơn, nó có nghĩa là áp dụng kỹ thuật hoặc khả năng tài chính để sản phẩm mới và thị trường cùng một lúc.
10. Nếu kinh doanh hiện tại là không thỏa đáng, và không có nỗ lực mở rộng cung cấp các kết quả đạt yêu cầu, sau đó chỉ có hai lựa chọn thay thế tồn tại
.