$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 15:08GMT+7

Bản đồ chiến lược

Tầm nhìn tổ chức có hai thành phần. Tầm nhìn bên ngoài xác định các kết quả mà công ty muốn đạt được. Ví dụ tầm nhìn Sony trong những năm 1950 là "Năm mươi năm nữa, tên thương hiệu của chúng tôi cũng được biết đến ở bất kì đâu trên trái đất. Electric tầm nhìn trong những năm 1980 là" trở thành số 1 hoặc số 2 trong mọi thị trường mà chúng tôi phục vụ. "Các thành phần thứ hai là một tầm nhìn nội bộ của sự thay đổi. GE cho biết sẽ "cách mạng hóa công ty có tốc độ và sự nhanh nhẹn của doanh nghiệp nhỏ." Sony cho biết nó sẽ tạo ra các sản phẩm sáng tạo trở nên phổ biến trên khắp thế giới."

Bản đồ chiến lược

Tầm nhìn cần được liên kết với một sự hiểu biết rõ ràng về những điểm mạnh và tài sản của các tổ chức cùng với những cơ hội trên thị trường. Thường thì nó có nghĩa là một sự thay đổi đáng kể trong tập trung và chỉ đạo. Đôi khi nó đòi hỏi phải cải tạo quy mô của mô hình kinh doanh công ty. Thông thường, phải mất vài tháng để phát triển một tầm nhìn doanh nghiệp đầy đủ, hiểu và thực hiện đầy đủ.

Bước 1: Chọn một tầm nhìn thời gian

Bước đầu tiên là quyết định chọn một tầm nhìn thời gian. Đối với một số tổ chức, tầm nhìn trải dài một khoảng thời gian 10 năm đến 15 năm. Nhưng có những tổ chức khác chỉ đến 3 năm. Tại Teradyne, một hãng sản xuất di chuyển nhanh chóng của phần mềm giám sát hoạt động web, tầm nhìn thời gian là 1 năm. Tại sao? Bởi vì ngành công nghiệp phần mềm đã được di chuyển một cách nhanh chóng Giám đốc điều hành của nó đã không thấy bất kỳ giá trị trong việc lập kế hoạch vượt ra ngoài tầm nhìn thời gian 12 tháng.

Bước 2: Bản đồ chiến lược

Một khi bạn quyết định một tầm nhìn thời gian, nhóm nghiên cứu quy hoạch cần phải đáp ứng và có các cuộc thảo luận ban đầu về tầm nhìn. Yêu cầu mọi người suy nghĩ về những câu hỏi này trước. (Đối với ví dụ này, tôi giả định một  tầm nhìn thời gian điển hình 3 năm.)

1. Thế mạnh của chúng tôi là một tổ chức là gì? Chúng tôi làm gì tốt nhất?
2. Điểm yếu của chúng ta là gì? Nơi nào chúng ta luôn rơi xuống?
3. Cơ hội của chúng ta là gì? Có gì mới mà chúng ta có thể tận dụng?
4. Những thách thức là gì? Lựa chọn thay thế cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta khách hàng của chúng ta có?


Những lựa chọn thay thế thay đổi?

5. Khách hàng chính của chúng ta là ai? Những người mà chúng ta đang cố gắng để tạo ra giá trị nhất là ai?
6. Những xu hướng ảnh hưởng đến khách hàng của chúng ta? Làm thế nào nhận thức của họ về giá trị của sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể thay đổi trong vòng ba năm tới?
7. Chúng ta tập trung vào các khách hàng ngay? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chuyển trọng tâm khách hàng của chúng ta? Những gì chúng ta có thể làm nhiều hơn (hoặc ít hơn) để tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của chúng ta?
8. Mô hình kinh doanh hiện tại của chúng ta là gì? làm thế nào để chúng ta tạo ra giá trị cho khách hàng? làm thế nào để chuyển thành lợi nhuận?
9. Điều gì có thể có một số cải tiến cần thiết trong cách chúng ta làm kinh doanh sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của chúng ta? làm thế nào chúng ta có thể định nghĩa lại cách chúng ta làm kinh doanh?
10. Căn cứ vào ở trên, những gì cần được tầm nhìn bên ngoài của chúng ta? Những kết quả được chúng ta cố gắng để đạt được trong 3 năm? Lý do cơ bản cho tầm nhìn đó là gì?
11. Căn cứ vào ở trên, tầm nhìn nội bộ của chúng ta là những gì - làm thế nào để chúng ta hình dung tổ chức của chúng tôi thay đổi trong vòng 3 năm tới để hỗ trợ tầm nhìn bên ngoài?
12. Chúng ta xem là ưu tiên lớn cho sự thay đổi và đầu tư để thực hiện tầm nhìn?


Sau khi tất cả mọi người đã thảo luận những câu hỏi này, bạn có thể tạo ra một bản đồ chiến lược, đặt ra các thành phần của tầm nhìn mới nổi của bạn. Vẽ trên giấy cho phép người ta hình dung tầm nhìn mới.