$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:18GMT+7

5 thủ thuật lập kế hoạch kinh doanh

Dưới đây là 5 thủ thuật từ các doanh nghiệp lập kế hoạch. Lời khuyên tuyệt vời để làm theo để tránh bị hoảng bởi doanh nghiệp của bạn:

1. Giữ kế hoạch đơn giản và thiết thực.

Kế hoạch của bạn nên được đo lường được, và bao gồm chiến lược, ngày tháng, thời hạn, số liệu, và dự báo cơ bản, cộng với một lịch trình xem xét. Điều này là rất quan trọng: khi chúng ta sẽ xem xét và sửa đổi? Mục đích là để giữ cho kế hoạch.

2. Phát triển nó hữu cơ.

Điều tệ nhất bạn có thể làm là tránh bất kỳ hành động nào cho đến khi bạn đã phát triển một kế hoạch hoàn chỉnh. Không đặt bất cứ điều gì cho việc lập kế hoạch, kế hoạch khi bạn phát triển doanh nghiệp của bạn.

3. Hãy suy nghĩ, kế hoạch, kiểm tra nó.

Ở lại trên đầu trang của kế hoạch nhanh chóng thay đổi và quản lý các giả định của bạn như là thực tế xuất hiện. Bạn sẽ liên tục được trở lại kế hoạch, tìm kiếm ở tất cả mọi thứcó liên quan như thế nào, và điều chỉnh khi cần thiết.

4. Sử dụng lập kế hoạch nhanh nhẹn.

Quy hoạch kinh doanh trong thế giới thực, đặc biệt trong giai đoạn thay đổi nhanh chóng, nên được khá nhanh nhẹn. Và nhanh chóng. Lập kế hoạch, xây dựng, sửa lại nó, kế hoạch lại một lần nữa. Đó là quá trình lập kế hoạch, mà không có nó, bạnkhông kiểm soát vận mệnh của bạn.

5. lặp lại.

Kế hoạch có được như chỉ đạo - một vấn đề liên tục chỉnh sửa nhỏ trong một kế hoạchđịnh hướng rộng. Các chi tiết thay đổi, nhưng tất cả trong bối cảnh của sự chỉ đạo lâu dài. Bạn luôn luôn xem xét và sửa đổi.