$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:36GMT+7

Trở thành một nhà lãnh đạo thúc đẩy

TẠO RA MỘT TẦM NHÌN TỔ CHỨC LỚN

Để trở thành một nhà lãnh đạo thúc đẩy, bạn bắt đầu với động cơ thúc đẩy chính mình. Bạn thúc đẩy bản thân với một tầm nhìn tổ chức lớn, và khi bạn di chuyển dần về hướng thực hiện của nó, bạn động viên và đam mê những người khác để làm việc với bạn để thực hiện tầm nhìn đó.

THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHUẨN CAO
Bạn thể hiện sự trung thực tuyệt đối và toàn vẹn với tất cả mọi người trong tất cả mọi thứ bạn làm. Bạn là loại người khác ngưỡng mộ và tôn trọng và muốn được như thế. Bạn có thể thiết lập một tiêu chuẩn mà những người khác mong muốn. Bạn sống thật với chính mình và những người khác để họ cảm thấy tự tin đem lại cho bạn sự hỗ trợ của họ và cam kết của họ.

PHẢI ĐỐI MẶT VỚI LO NGẠI
Bạn chứng minh sự can đảm trong tất cả mọi thứ bạn làm phải đối mặt với những nghi ngờ và không chắc chắn và di chuyển về phía trước bất kể. Bạn đặt một mặt trận tốt ngay cả khi bạn cảm thấy lo lắng về kết quả. Bạn không phải là những người khác gánh nặng với nỗi sợ hãi và mối nghi ngại của bạn. Bạn giữ chúng cho chính mình. Bạn liên tục đẩy mình ra khỏi vùng thoải mái của bạn và hướng mục tiêu của bạn. Và không có vấn đề tình hình ảm đạm như thế nào có thể xuất hiện, bạn tiếp tục giữ trên môi một nụ cười.

HÃY THỰC TẾ TÌNH HÌNH CỦA BẠN
Bạn đang mạnh mẽ thực tế. Bạn từ chối tham gia vào các trò chơi tâm thần hoặc tự ảo tưởng. Bạn khuyến khích những người khác phải thực tế và khách quan về tình huống của họ. Bạn khuyến khích họ nhận ra và đánh giá cao rằng có một giá phải trả cho tất cả mọi thứ họ muốn. Họ có những điểm yếu mà họ sẽ phải vượt qua, và họ có tiêu chuẩn mà họ sẽ phải đáp ứng, nếu họ muốn tồn tại và phát triển mạnh trong một thị trường cạnh tranh.

CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM
Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm cho kết quả. Bạn từ chối viện cớ này nọ hay đổ lỗi cho người khác hoặc giữ mối hận thù chống lại những người bạn cảm thấy có thể đã sai trái đối với bạn. Bạn nói, "Nếu nó được, nó cho tôi. Bạn lặp lại hơn và qua các từ đó, tôi chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm.

HÃY HÀNH ĐỘNG MẠNH MẼ
Cuối cùng, bạn hành động. Bạn biết rằng tất cả chuẩn bị tinh thần và xây dựng nhân vật chỉ là một khúc dạo đầu cho hành động. Nó không phải những gì bạn nói nhưng những gì bạn làm là điều quan trọng. Các nhãn hiệu của nhà lãnh đạo thực sự là người mà cô dẫn dắt hành động. Họ sẵn sàng để đi đầu tiên. Họ đặt các ví dụ và hành vi như là mô hình vai trò. Anh ta hoặc cô ta làm những gì họ mong đợi người khác làm.

PHẤN ĐẤU XUẤT SẮC
Bạn trở thành một nhà lãnh đạo thúc đẩy bởi động cơ thúc đẩy chính mình. Và bạn thúc đẩy chính mình bằng cách phấn đấu hướng tới xuất sắc, bằng cách cam kết chính mình để trở thành tất cả mọi thứ bạn có khả năng trở thành. Bạn động viên mình bằng cách ném cả trái tim của bạn vào làm công việc của bạn trong một thời trang tuyệt vời. Bạn thúc đẩy bản thân và những người khác bằng cách liên tục tìm cách để giúp đỡ những người khác để cải thiện cuộc sống của họ và đạt được mục tiêu của họ. Bạn trở thành một nhà lãnh đạo thúc đẩy bằng cách trở thành loại người khác muốn để có được phía sau và hỗ trợ bằng mọi cách. Công việc chính của bạn là điều khiển hoàn toàn của sự tiến hóa cá nhân của bạn và trở thành một nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn. Bạn có thể yêu cầu không có gì hơn nữa, và bạn nên giải quyết cho không ít.

HÀNH ĐỘNG THỰC HÀNH
Dưới đây là hai điều bạn có thể làm ngay lập tức để đưa những ý tưởng thành hành động.
Đầu tiên, hãy xem mình là một người xuất sắc, cha mẹ, đồng nghiệp và lãnh đạo trong tất cả mọi thứ bạn làm. Mô hình hành vi của bạn sau khi những người tốt nhất mà bạn biết. Thiết lập các tiêu chuẩn cao và từ chối thỏa hiệp.
Thứ hai, rõ ràng về mục tiêu và ưu tiên của bạn và sau đó có hành động liên tục về phía trước. Phát triển một ý thức cấp bách. Hãy di chuyển về phía trước và bạn sẽ tự động giữ cho mình và thúc đẩy những người khác.