$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:35GMT+7

Top 10 phẩm chất lãnh đạo

GIỚI THIỆU

Lãnh đạo có thể được định nghĩa là khả năng của một người để có được những người khác sẵn sàng làm theo. Mỗi tổ chức đều cần các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ. Các nhà lãnh đạo có thể được tìm thấy và nuôi dưỡng nếu bạn tìm kiếm những đặc điểm nhân vật sau đây.

Một nhà lãnh đạo với tầm nhìn có một hình ảnh rõ ràng, sống động của nơi để đi, cũng như nắm bắt một công ty thành công trông như thế và làm thế nào để đạt được nó. Nhưng nó không đủ để có một tầm nhìn, các nhà lãnh đạo cũng phải chia sẻ và hành động theo nó. Jack Welch, cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của General Electric Co, cho biết: "lãnh đạo doanh nghiệp tạo ra một tầm nhìn tổ chức, trình bày rõ tầm nhìn, nhiệt tình, sở hữu tầm nhìn và không ngừng quản lí để hoàn thành."

Một nhà lãnh đạo phải có khả năng giao tiếp tầm nhìn của mình về làm theo để mua vào nó. Anh ta hoặc cô ấy phải giao tiếp rõ ràng và nhiệt tình, niềm đam mê là truyền nhiễm.

Một nhà lãnh đạo tốt phải có kỷ luật để làm việc hướng tới tầm nhìn của tổ chức, cũng như chỉ đạo hành động của mình và những người của đội hướng tới mục tiêu. Hành động là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo không bị "tê liệt phân tích" nhưng luôn luôn làm một cái gì đó trong việc theo đuổi tầm nhìn, truyền cảm hứng cho người khác làm như vậy.

PHÂN TÍCH

- Tính toàn vẹn là sự tích hợp của các hành động ra ngoài và các giá trị bên trong. Một người của tính toàn vẹn là như nhau ở bên ngoài và bên trong. Cá nhân có thể được tin cậy bởi vì họ không bao giờ thay đổi hướng đi từ các giá trị bên trong, ngay cả khi nó có thể là nhanh chóng để làm như vậy. Một lãnh đạo phải có sự tin tưởng của những người theo và do đó phải hiển thị toàn vẹn. Giao dịch trung thực, phản ứng dự đoán, kiểm soát cảm xúc tốt, và không có cơn giận dữ và những vụ khắc nghiệt là những dấu hiệu của tính toàn vẹn. Một nhà lãnh đạo là trung tâm trong tính toàn vẹn sẽ được tiếp cận bởi theo.

- Sự cống hiến có nghĩa là chi tiêu bất kỳ thời gian hay năng lượng là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ ở bàn tay. Một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho sự cống hiến, làm bất cứ điều gì nó cần để hoàn thành các bước tiếp theo hướng tới tầm nhìn. Bằng cách thiết lập một ví dụ tuyệt vời, các nhà lãnh đạo có thể hiển thị theo không có công ăn việc làm chín năm trong nhóm, cơ hội duy nhất để đạt được một cái gì đó tuyệt vời.

- Khoan dung có nghĩa là cho tín dụng mà nó là do. Một nhà lãnh đạo hào hùng đảm bảo rằng tín dụng cho thành công được lan truyền rộng rãi nhất có thể trong toàn công ty. Ngược lại, một nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm cá nhân cho những thất bại. Điều này loại khoan dung ngược lại giúp người khác cảm thấy tốt về bản thân và rút ra nhóm nghiên cứu gần nhau hơn. Để lan truyền sự nổi tiếng và đổ lỗi là một dấu hiệu của lãnh đạo hiệu quả.

- Các nhà lãnh đạo với lòng khiêm nhường nhận ra rằng họ không tốt hơn hoặc tồi tệ hơn so với các thành viên khác của đội. Một nhà lãnh đạo khiêm tốn là cố gắng để nâng cao tất cả mọi người. Lãnh đạo với lòng khiêm nhường cũng hiểu rằng tình trạng của họ không làm cho họ một vị thần. Mahatma Gandhi là một mô hình vai trò cho các nhà lãnh đạo Ấn Độ, và ông theo đuổi một "người theo trung tâm" vai trò lãnh đạo.

- Sự cởi mở có nghĩa là có thể lắng nghe những ý tưởng mới, thậm chí nếu họ không phù hợp với cách suy nghĩ thông thường. Các nhà lãnh đạo tốt có thể đình chỉ bản án trong khi nghe ý tưởng của người khác, cũng như chấp nhận cách thức mới để làm những việc mà người khác nghĩ. Cởi mở xây dựng tôn trọng lẫn nhau và tin cậy giữa lãnh đạo và những người theo, và nó cũng giữ Nhóm nghiên cứu cũng cung cấp những ý tưởng mới có thể đẩy mạnh tầm nhìn của nó.

- Sáng tạo là khả năng suy nghĩ khác nhau, để có được bên ngoài của hộp hạn chế các giải pháp. Sáng tạo cho các nhà lãnh đạo khả năng nhìn thấy những điều mà người khác đã không nhìn thấy và do đó dẫn theo hướng mới. Các câu hỏi quan trọng nhất mà một nhà lãnh đạo có thể hỏi, "Điều gì sẽ xảy ra nếu ...?" Có lẽ điều tồi tệ nhất mà một nhà lãnh đạo có thể nói là, "Tôi biết điều này là một câu hỏi ngớ ngẩn ... "

- Công bằng có nghĩa là đối phó với những người khác liên tục và công minh. Một nhà lãnh đạo phải kiểm tra tất cả các sự kiện và nghe tất cả mọi người trước khi phán xét. Anh ta hoặc cô ta phải tránh nhảy đến kết luận dựa trên những bằng chứng không đầy đủ. Khi mọi người cảm thấy họ đang được đối xử công bằng, họ thưởng cho một nhà lãnh đạo với lòng trung thành và sự cống hiến.

- Sự quyết đoán không phải là giống như gây hấn. Đúng hơn, nó là khả năng nêu rõ những gì người ta dự kiến ​​sẽ do đó sẽ không có sự hiểu lầm. Một nhà lãnh đạo phải quyết đoán để có được kết quả mong muốn. Cùng với sự quyết đoán đến trách nhiệm hiểu rõ những gì theo mong đợi từ lãnh đạo của họ.

- Sự hài hước là rất quan trọng để làm giảm căng thẳng và chán nản, cũng như để xoa dịu thái độ thù địch. Các nhà lãnh đạo hiệu quả biết làm thế nào để sử dụng sự hài hước để tiếp sinh lực theo. Hài hước là một hình thức quyền lực cung cấp một số kiểm soát môi trường làm việc. Và chỉ cần đặt, hài hước nuôi dưỡng tình bạn tốt.

- Những đặc điểm nội tại như tình báo, ngoại hình đẹp, chiều cao và như vậy là không cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo. Bất cứ ai cũng có thể trau dồi những đặc điểm lãnh đạo thích hợp.