$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:55GMT+7

Lãnh đạo chuyển tiếp

THÁCH THỨC CỦA THAY ĐỔI LÃNH ĐẠO

Một quá trình thay đổi lãnh đạo là một sự thay đổi quan trọng cho tổ chức, nhóm nghiên cứu mới, các bên liên quan và đặc biệt là các nhà lãnh đạo mới. Sự cần thiết cho các nhà lãnh đạo mới được tuyển dụng để có được tốc độ nhanh chóng, hiểu được kinh doanh, điều hướng các nền văn hóa, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan quan trọng, đánh giá và dẫn dắt tổ chức mới của họ, và hiểu được sức mạnh lãnh đạo của cá nhân và nhu cầu của họ trong bối cảnh này mới vai trò có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, khó khăn trong thực tế, rằng một trong những nghiên cứu trích dẫn rằng 40% của các nhà lãnh đạo trong vai trò mới sẽ thất bại hoặc bị sa thải trong vòng 18 tháng đầu tiên. Không ai muốn tin rằng giám đốc điều hành của họ mới được tuyển dụng có thể trở thành một thống kê. Tuy nhiên, hầu hết các công ty không được làm rất nhiều để hỗ trợ các giám đốc điều hành mới trong thời gian chuyển tiếp quan trọng này.

Theo ý kiến ​​của tôi, quá trình chuyển đổi quan trọng không chỉ được xác định bởi các nhà lãnh đạo mới đến từ bên ngoài. Tôi đã thấy rất nhiều nhà lãnh đạo rất thành công, qua chức năng di chuyển nội bộ, và không làm cho quá trình chuyển đổi có hiệu quả. Trong thực tế, đôi khi họ có tồi tệ hơn người mới được tuyển bên ngoài bởi vì họ thường là một nhà lãnh đạo đánh giá cao tài năng với một hồ sơ theo dõi nội bộ của thành công, và do đó thường để lại một mình để tìm nó

YẾU TỐ CHỌN LỰA SAI NHÀ LÃNH ĐẠO

Tôi muốn để có những tháng tiếp theo để tạo ra một cuộc đối thoại về những gì gây ra các nhà lãnh đạo mới, và các loại hỗ trợ của các nhà lãnh đạo mới cần thiết cho thành công lâu dài. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều của các nhà lãnh đạo mới, một số nhanh chóng và cứng, những người khác chậm hơn. Bất kể tốc độ của họ về trật bánh, tất cả họ đều đã có một số điều phổ biến các nguyên nhân sau: văn hóa phù hợp với người nghèo, kỳ vọng vai trò không rõ ràng, hoặc không có khả năng để có được kết quả.

Một số trong những nguyên nhân khác của trật bánh, bạn đã thấy trong một nhà lãnh đạo mới được tuyển dụng là gì? Nó sẽ là tuyệt vời để nghe những gì người khác nhìn thấy như một số trong những yếu tố phổ biến hơn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn.