$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:26GMT+7

Kỹ năng lãnh đạo nhóm

Các nguyên tắc là như nhau cho dù quản lý cá nhân hoặc nhóm, nhưng có kích thước chiều bổ sung cho đội ngũ quản lý. Để bắt đầu, một người quản lý để mang lại cùng các tài năng đa dạng, xác định mục tiêu cho đội bóng, những nỗ lực hài hoà và quản lý các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm.
Các nguyên tắc là như nhau cho dù quản lý cá nhân hoặc nhóm, nhưng có kích thước chiều bổ sung cho đội ngũ quản lý. Để bắt đầu, một người quản lý để mang lại cùng các tài năng đa dạng, xác định mục tiêu cho đội bóng, những nỗ lực hài hoà và quản lý các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm. Quản lý đào tạo bổ sung có thể là cần thiết để có được những kỹ năng lãnh đạo, là động lực nhóm rất phức tạp và thay đổi một cách nhanh chóng. Một người quản lý có thẩm quyền, tất nhiên, nhưng trừ khi nó được sao lưu với một tầm nhìn cho nhóm và xem xét mối quan hệ của họ với các thành viên trong nhóm, quyền hạn đó có thể bị suy yếu.

Phẩm chất lãnh đạo cần thiết có thể đến mức độ nào đó, được xác định bởi tính chất của đội ngũ nhà quản lý đang làm việc.

Quản lý phải xem xét những thế mạnh của nhóm của họ, xác định mục đích chính của nó và vạch ra mục đích để các thành viên trong nhóm. Nó có thể là khó khăn để đưa mọi người đến với nhau như một đội. Hãy cố gắng tạo ra một mục tiêu chung - tiêu chuẩn cao, tăng trưởng lẫn nhau hoặc công nhận tốt công việc mà tất cả mọi người có thể tin tưởng và sẽ sẵn sàng bỏ thời gian và nỗ lực để đạt được. Trong khả năng tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có sự khác biệt trong nhu cầu, động lực, lứa tuổi, sở thích và nguồn gốc văn hóa. Một nhà quản lý phải có kỹ năng xây dựng đội ngũ để đảm bảo rằng mỗi cá nhân cảm thấy một phần có giá trị của đội bóng. Hãy thử để tạo ra một khí hậu của liên kết với nhau và thúc đẩy các thành viên trong nhóm làm việc cho bản thân và đội bóng. Khám phá các điểm mạnh của mỗi nhân viên và tìm cách tốt nhất để làm việc hướng tới mục tiêu của nhóm nghiên cứu. Xác định những gì mỗi thành viên trong nhóm muốn đạt được và cung cấp càng nhiều cơ hội cho họ càng tốt.

Quản lý dự án hiệu quả liên quan đến việc khuyến khích các nhóm để đến với những ý tưởng sáng tạo để giải quyết các vấn đề và đạt được mục tiêu. Một khi ý tưởng đã được tạo ra, nhóm nghiên cứu có thể đánh giá và áp dụng tốt nhất. Một nhà quản lý nên lắng nghe để đội bóng của họ trước khi cung cấp các suy nghĩ của mình, khác thành viên trong nhóm có thể cảm thấy ức chế và giữ lại. Nó không quan trọng, tuy nhiên, đối với một người quản lý để chỉ đạo sự chỉ đạo của các cuộc họp nhóm và đặt câu hỏi mở sẽ dẫn đến cuộc thảo luận tích cực.

Lãnh đạo và quản lý đào tạo có thể cung cấp cho một người quản lý dự án xây dựng các kỹ năng quản lý và nhóm của họ cần. Hãy nhớ rằng các nhà lãnh đạo tốt nhất không nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình nhưng cố gắng liên tục để cải thiện kỹ năng lãnh đạo của họ thông qua đào tạo lãnh đạo.

Đó là thực hành lãnh đạo tốt để có thời gian để xem xét làm việc theo nhóm và sẵn sàng để đi đầu, nhưng thực tế lãnh đạo người nghèo để tạo ra các rào cản trong nhóm, can thiệp nếu nhóm nghiên cứu đang làm việc hoặc treo trên để làm việc nhóm có thể làm là tốt. Lãnh đạo đào tạo có thể chuẩn bị những người quản lý và có thể mang lại lợi ích cho dù một người quản lý đã được công việc trong 10 ngày hoặc 10 năm. Có luôn luôn là một mô hình quản lý mới trên đường chân trời và giữ cho đến nay cho phép quản lý linh hoạt là điều cần thiết để thành công.

Các nhà lãnh đạo tốt được phát triển thông qua một quá trình liên tục đào tạo, giáo dục, nghiên cứu và kinh nghiệm. Bất kỳ người quản lý với mong muốn và ý chí có thể trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, nhưng nếu người quản lý là để truyền cảm hứng cho nhân viên để đạt được mức độ lớn hơn của làm việc theo nhóm, có những điều chắc chắn họ phải biết và làm.

Những kỹ năng lãnh đạo không đến tự nhiên, nhưng thu được thông qua làm việc liên tục và nghiên cứu. Các nhà lãnh đạo tốt nhất không nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình nhưng cố gắng liên tục để cải thiện kỹ năng lãnh đạo của họ. Bất cứ ai quan tâm về quản lý nên xem xét để phát triển những đặc điểm cụ thể. Quản lý tương lai là:

* Trung thực - Hãy chân thành và thẳng thắn, trung thực trong tất cả các hành động. Quản lý lừa đảo không truyền cảm hứng cho sự tin tưởng.
* Đơn giản - Thực hiện quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm bằng cách sử dụng bản án âm thanh.
* Đổi mới - Hãy suy nghĩ về những ý tưởng mới và giàu trí tưởng tượng, cải tiến, mục tiêu và giải pháp cho các vấn đề.
* Chuyển tiếp tư duy - Các nhà lãnh đạo tốt nhất có thể hình dung những gì họ muốn và làm thế nào để có được nó, mục tiêu đó thiết lập và có một tầm nhìn của tương lai có thể được thông qua toàn bộ đội.
* Thông minh - đã đọc và nghiên cứu nhiều về việc kinh doanh càng tốt và trở thành một cơ quan về đề tài này.
* Tự tin - Một nhà lãnh đạo nên tự tin trong tất cả những gì họ làm.
* Dũng cảm - Ngay cả trong thời gian căng thẳng, những người trong vai trò quản lý phải giữ bình tĩnh và tự tin và có sự kiên trì để hoàn thành mục tiêu khi phải đối mặt với những trở ngại dường như không thể vượt qua.
* Chỉ cần công bằng và nhạy cảm với những cảm xúc, giá trị, lợi ích và hạnh phúc của người khác.
* Sáng tạo - thay đổi thích hợp và kịp thời với các phương pháp, kế hoạch và cách suy nghĩ.
* Có thẩm quyền - Những người quản lý phải căn cứ hành động về lý do và nguyên tắc đạo đức và không cho vào cảm xúc, ham muốn tình cảm.
* Năng động, các nhà lãnh đạo nhiệt tình và tràn đầy năng lượng sẽ tìm thấy những đặc điểm truyền nhiễm.
* Mạnh mẽ - lãnh đạo tốt có nghĩa là trì khi cần thiết.
* Trung thành - Những người trong vai trò quản lý mong đợi sự trung thành từ các thành viên trong nhóm và nếu một nhà lãnh đạo muốn xây dựng lòng tin, họ phải trở về mà lòng trung thành.
* Quyết định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo đòi hỏi phải quyết định được thực hiện, do đó, không ngồi trên hàng rào.
* Đáng tin cậy - Nhân viên cần một nhà lãnh đạo mà họ có thể dựa vào.

Tiếp cận - Nó sẽ được dễ dàng cho các thành viên trong nhóm để tiếp cận một người quản lý để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Lãnh đạo đào tạo có thể chuẩn bị những người quản lý và có thể mang lại lợi ích cho dù một người quản lý đã được công việc trong 10 ngày hoặc 10 năm. Có luôn luôn là một mô hình quản lý mới trên đường chân trời và giữ cho đến nay cho phép quản lý linh hoạt là điều cần thiết để thành công.Những ngày này, lãnh đạo các khóa học đào tạo phục vụ cho tất cả các khía cạnh của quản lý, bao gồm cả động lực, xây dựng đội ngũ, quản lý thay đổi, thông tin liên lạc, quản lý thời gian, trình bày, giải quyết xung đột, trí tuệ cảm xúc và đàm phán.

Các khóa học có thể được bố trí trong nhà hoặc diễn ra tại hội thảo mở. Hội thảo trong nhà cung cấp đào tạo riêng biệt được cấu trúc xung quanh các nhu cầu cụ thể của một doanh nghiệp hoặc nhóm và có thể khuyến khích một người quản lý để phát triển khả năng thích ứng của riêng mình, phong cách quản lý cá nhân. Mở đào tạo có thể được chi phí hiệu quả hơn, tuy nhiên, và có thể có sẵn cho các cá nhân hoặc nhóm nhỏ trong thời gian ngắn.

Nguồn viện đào tạo giám đốc