$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:41GMT+7

Công nghệ lãnh đạo

Trong thế giới có nhịp độ nhanh của những năm 80 và 90 của nhà lãnh đạo có số dặm bay thường xuyên nhất.Trong thế giới kinh doanh ảo, các nhà lãnh đạo ngày nay cần "hiển thị" bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ cần - Mình làm! do đó, để nói chuyện. Điều này đòi hỏi một loại mới của phát triển lãnh đạo trong các công ty - không còn gắn liền với các bậc thang nghề nghiệp hoặc cấp có thẩm quyền.

Một câu hỏi với các CEO: Bạn than vãn sự thiếu hụt của các nhà lãnh đạo trên toàn cầu, nhưng những gì bạn đang tìm kiếm

- Một cách để điền vào vị trí thứ bậc của chính quyền?
- Thấm nhuần một nét đặc biệt của lãnh đạo trong công ty của bạn?

Nếu nó là sau này, lãnh đạo chương trình phát triển của bạn đã có tất cả các sai lầm nguy hiểm sai!

Thông thường các nhà lãnh đạo chỉ đơn giản là quyết định cuối cùng các nhà sản xuất, các diễn giả của ngân sách và kế hoạch điều hành để các giám đốc điều hành ở trên họ, hoặc các chính trị gia luôn luôn "chạy" cho cuộc bầu cử lại là sóng của tổ chức lại nhấn hệ thống phân cấp. Phát triển những "lãnh đạo" sản xuất theo chiều dọc cơ sở hạ tầng - một hệ thống bao gồm một vài giảng dạy chi phối. Trong khi một hệ thống phân cấp của giám đốc điều hành là cần thiết, đủ để cạnh tranh trong một nền kinh tế toàn cầu kết nối mạng? Phát triển lãnh đạo truyền thống được dựa trên niềm tin rằng giáo dục giám đốc điều hành sản xuất đội có hiệu suất cao, quyết định tốt hơn, tăng năng suất, sản phẩm sáng tạo, và các tổ chức lành mạnh.

Lãnh đạo
Bây giờ, suy nghĩ làm thế nào cơ thể quản lý bản thân và tất cả những thách thức của cuộc sống - không có hệ thống phân cấp ra quyết định và không có giám đốc điều hành, không có ai là "phụ trách", thậm chí không tâm. Thay vào đó, có một số lượng lớn các tế bào và hệ thống nói chuyện chéo, tạp âm của thông tin liên lạc thường xuyên về sức khỏe, hạnh phúc, và ý định của cơ thể. Từ lộn xộn của các thông tin này xuất hiện cảm xúc, cảm xúc, tâm trí, suy nghĩ, và từ những y học, công nghệ, văn minh, và xã hội tiến hóa. Tất cả những tiến bộ chúng ta được hưởng ngày hôm nay đến từ một hệ thống sống, một con người, hoạt động mà không có một hệ thống phân cấp lãnh đạo. Trong một thế giới tràn ngập mạng, mạng lưới tài chính toàn cầu, các xã hội, và các tài liệu điện thoại di động, các nhà lãnh đạo của các tổ chức đang dẫn đầu một điều hư không của trí tưởng tượng của họ.

Tiền đề: Các tổ chức, công ty, hoặc kinh doanh không phải là biểu đồ. Chắc chắn có những hộp (giống như dạ dày và trái tim của bạn) và những người chiếm họ. Chỉ cần chắc chắn rằng biểu đồ không đại diện cho công việc được thực hiện như thế nào, dịch vụ được giao, quyết định cấu hình để họ có thể được thực hiện, hoặc các sản phẩm mới tưởng tượng và đưa ra thị trường. Giám đốc điều hành lưu ý trong lãnh đạo tổ chức của bạn là khó khăn tại nơi làm việc đẩy mạnh! quản lý và phát triển doanh nghiệp của bạn. Và họ đang làm nó với sự hỗ trợ ít hoặc không có hoặc phát triển. Tại sao? Bởi vì, hộp của họ trên bảng xếp hạng  không được chỉ định "lãnh đạo", nhưng họ cần phải dẫn.

Hỗ trợ Ban Quản Trị
Cách đầu tiên để hỗ trợ Lãnh đạo là thông qua các khóa học phát triển mở tuyển sinh. Tôi không suy nghĩ về các khóa học về quản lý thời gian hoặc xử lý văn bản.Địa điểm này là một cơ hội để tự lựa chọn, tức là mình làm, các nhà lãnh đạo để có được học tập và phát triển mà họ cần phải làm những gì họ đã làm không cần trợ giúp. Chương trình giảng dạy cho các khóa học này phải được thiết kế không mua - loại bỏ sự cần thiết phải tốn kém cho các chương trình. Thuê một nhà thiết kế chương trình, một kết hợp của hỗ trợ viên và huấn luyện viên, những người có thể làm việc với các nghiên cứu trường hợp nội bộ hiển thị cùng với các nhà lãnh đạo tìm kiếm. Lãnh đạo hỗ trợ các trường hợp đó bao gồm sự hợp tác, giao tiếp, tin tưởng, sự tham gia và yêu cầu hỗ trợ viên để cung cấp cho rằng quan hệ đối tác, phản ánh câu hỏi, huấn luyện, và hỗ trợ tinh thần.

Thứ hai, nếu các khóa học này cần được nhanh chóng thiết kế và nội dung được sử dụng tại chỗ, vứt bỏ các bộ công cụ vụng về và cứng nhắc cho những người có thể dễ dàng áp dụng, làm việc ở khắp mọi nơi, chỉ cần cung cấp cấu trúc đủ, và năng sinh ra . Hình ảnh ẩn dụ, tường thuật, và thể hiện tập thể dục là những công cụ có thể được sử dụng một cách nhanh chóng bởi các nhà lãnh đạo. Cũng giống như ngẫu hứng, những công cụ hữu ích trong các tình huống khi tập phát triển của một ý tưởng quản lý hoặc hợp tác của một thách thức là cần thiết. Mình làm! công cụ này cung cấp cho các nhà lãnh đạo với một phương tiện của hành động mà không cần lập kế hoạch trước dài nhưng cũng không có một sự mất mát của tư duy nghiêm ngặt. Sự chặt chẽ, tuy nhiên, xuất phát từ cuộc trò chuyện tập thể, chất lượng câu hỏi, và sự cởi mở với sự đa dạng của các ý tưởng và hành động.

Thứ ba, Mình làm! Các khóa học lãnh đạo là một phương tiện của việc tạo ra cơ hội có ý nghĩa cho những người tham gia với nhau xung quanh những thách thức họ phải đối mặt trong thời gian thực. Điều này tạo ra ba điều kiện mà từ đó cộng đồng thực tế xuất hiện: mối quan hệ hỗ trợ, các bên cùng tham gia tạo ra một cộng đồng của các học viên, tiết mục được chia sẻ, để đối mặt với những thách thức hiện tại, và ý thức của doanh nghiệp chia sẻ, tìm kiếm vị trí của mình trong bối cảnh của toàn bộ. Với những tổ chức học tập