$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:39GMT+7

Câu chuyện lãnh đạo

Một vài tháng trước, tôi đã viết một loạt các bài viết ở đây về " sức mạnh của câu chuyện của bạn." Tôi tiếp tục làm công việc lãnh đạo Câu chuyện với khách hàng và tiếp tục học hỏi. Tôi cũng viết một cuốn sách sẽ giúp các nhà lãnh đạo và những người khác kết nối với cốt lõi của họ thông qua câu chuyện công việc. Vì vậy, tôi sẽ trở lại câu chuyện như là một chủ đề này và một số bài viết tiếp theo của tôi. Cũng như Chúa Giêsu đã nói về người nghèo, "câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi luôn luôn có với chúng tôi." Như vậy, những câu chuyện tiếp tục là một chủ đề xứng đáng.

Cuộc sống của chúng tôi có đầy đủ câu chuyện. Những câu chuyện, gần như nghĩa đen, ở khắp mọi nơi. Họ có quá nhiều một phần của chúng ta là ai và những gì chúng tôi như con người, như hơi thở, chúng ta thường không nhận thấy sự hiện diện liên tục của họ. Họ là chìa khóa để phim ảnh, truyền hình, sách, truyền thông, tôn giáo, công việc, hài hước, trò chuyện, và tư duy. Họ là một trong những cách chính mà chúng tôi vượt qua kinh nghiệm, sự khôn ngoan của chúng tôi, và nhược điểm của cá nhân để cá nhân, nhóm, thế hệ này sang thế hệ khác. Và mạnh mẽ nhất, những câu chuyện của chúng tôi phản ánh những người chúng ta đang ở cốt lõi của chúng tas-những người chúng ta là cá nhân, nhóm, cộng đồng, các quốc gia, và như là một loài trên hành tinh.

Những câu chuyện bao gồm các âm giai toàn bộ kinh nghiệm của con người, từ mô tả của chúng ta về vũ trụ, ví dụ như Big Bang "câu chuyện", biểu thức của chúng ta về bản thân sâu bên trong của chúng tôi. Công việc của tôi tập trung chủ yếu vào sau này, những câu chuyện cá nhân sâu sắc của chúng tôi, làm thế nào chúng ta có thể tìm hiểu để biết rõ hơn, làm thế nào họ giúp đỡ chúng tôi, làm thế nào họ có thể hạn chế chúng ta, và làm thế nào chúng ta có thể, khi chúng ta muốn, để "nhìn thấy họ một lần nữa" , để tạo ra thậm chí còn mạnh hơn những câu chuyện cá nhân phản ánh không chỉ kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho đến nay mà còn cho chúng tôi để đạt được nguyện vọng cao nhất của chúng tôi cho tương lai.

Câu chuyện là quan trọng cho các nhà lãnh đạo. Mỗi nhà lãnh đạo có một câu chuyện cá nhân sâu sắc, một "hệ thống câu chuyện" hình / của mô hình lãnh đạo. Làm việc trong lãnh đạo và phát triển lãnh đạo gần đây cho thấy một câu trả lời cho câu hỏi cũ: "Điều gì làm cho một nhà lãnh đạo?" Chúng tôi đã tìm kiếm, trong số những thứ khác, đặc điểm chung, mô hình của hành vi, hoặc năng lực đặc trưng cho các nhà lãnh đạo. Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng những gì làm cho các nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất, các nhà lãnh đạo đích thực, không phải là những đặc điểm phổ biến, hành vi, hoặc năng lực. Điều gì làm cho các nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất là họ sống trong đồng dư với và trở thành những bậc thầy của những câu chuyện của riêng cá nhân mà họ sống đích thực từ những người mà họ sâu sắc.

Tác phẩm này được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo, quản lý và những người khác trở nên rõ ràng về cốt lõi của họ và sống nó một cách sáng tạo.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện công việc và / hoặc xem xét quản lý của câu chuyện.

Steve là một quản lý điều hành cấp cao và chuyên gia tư vấn. Ông đã phát triển và thành công sử dụng một cách tiếp cận mạnh mẽ để huấn luyện lãnh đạo, tạo Câu chuyện lãnh đạo của bạn, cho phép các nhà lãnh đạo để làm cho sâu, cải tiến lâu dài hiệu quả lãnh đạo của họ trong thời gian ngắn. Ông và nhóm của các đối tác đã tạo ra một bước đột phá chương trình giáo dục, huấn luyện từ một góc nhìn hệ thống, trong đó bạn có thể nâng cao đáng kể khả năng của bạn như là một quản lý lãnh đạo hệ thống.