$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:38GMT+7

Biến đổi lãnh đạo

Lãnh đạo chuyển đổi là người chiến thắng giải thưởng dành cho các phương pháp tiếp cận nghiên cứu, nghiên cứu và tranh luận để lãnh đạo đã từng tồn tại. Nó cũng có ảnh hưởng nhiều hơn bất kỳ phương pháp tiếp cận lãnh đạo khác trên các nhà lãnh đạo tổ chức của ngày hôm nay. Mặc dù hầu hết các nhà lãnh đạo cũng không hề biết nó tồn tại.Tôi tin rằng đó là cách tiếp cận để lãnh đạo chịu trách nhiệm đấu tranh cho quan điểm cho rằng nó là quan trọng cho các nhà lãnh đạo tạo ra tầm nhìn tổ chức chung, phát triển và huấn luyện các nhà lãnh đạo trong tương lai, khuyến khích sự đổi mới trong những người khác, và hành động với mức độ cao của tính toàn vẹn và đạo đức.

Điều trớ trêu là lãnh đạo chuyển đổi cũng chỉ đơn giản là một cụm từ hấp dẫn được sử dụng bởi các chuyên gia tư vấn và tổ chức nhiều nhất của những người thậm chí không nhận ra rằng một cách tiếp cận "chính thức" với tên đó tồn tại. Nó là một thuật ngữ thường được sử dụng để xây dựng các mô hình nhỏ gọn của lãnh. Và ai có thể đổ lỗi cho họ? 
Các yếu tố cơ bản của biến đổi với lãnh đạo

Bass đã xác định được bốn thành phần lãnh đạo chuyển đổi và sáng tạo đã tìm ra một cách mà tất cả bốn có thể bắt đầu với chữ "I" để nó có thể được gọi là mô hình 4i. Trong tâm trí của tôi, những thành phần trong mô hình vai trò bản chất, động cơ thúc đẩy, phát triển, và khuyến khích sáng tạo. Không cần phải nói, đây là không phải tất cả những gì gợi cảm, và sự thật mà nói họ không nhận được sự phức tạp và phong phú của mô hình 4i.Trong ánh sáng này, đây là một phân tích về mô tả mô hình 4i của các yếu tố quan trọng của lãnh đạo chuyển đổi.

Lý tưởng hóa ảnh hưởng
Điều này các tiểu bang thành phần mà các nhà lãnh đạo chuyển đổi hoạt động như mô hình vai trò và rằng những người theo sẽ tìm cách mô phỏng hành vi của họ. Ngoài việc được coi là nhà lãnh đạo nói chung đặc biệt, ba thuộc tính lý tưởng được thể hiện thông qua ảnh hưởng lý tưởng hóa là một sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hành vi phù hợp (so với tùy ý), và mức độ cao của tính toàn vẹn và đạo đức. Cá nhân tôi nghĩ rằng ảnh hưởng thần tượng sẽ thích hợp hơn và quyết lưỡi trong thời hạn má cho thành phần này.

Động lực
Thành phần này nói rằng các nhà lãnh đạo chuyển đổi cư xử theo cách truyền cảm hứng để theo và cung cấp ý nghĩa và ý thức một thách thức đối với công việc của họ. Điều này đạt được trong ba cách khác nhau: liên quan đến theo trong sự phát triển của một tầm nhìn ưu tiên cho tương lai, giao tiếp kỳ vọng rõ ràng, và bằng cách thể hiện một cam kết rõ ràng với mục tiêu chia sẻ và tầm nhìn của các nhóm hoặc đội.

Kích thích trí tuệ
Thành phần này nói rằng các nhà lãnh đạo chuyển đổi bao gồm theo trong việc giải quyết vấn đề tổ chức và kích thích và hỗ trợ họ trong việc sáng tạo và sáng tạo nhất có thể trong việc xác định các giải pháp. Các nhà lãnh đạo thực hiện việc này bằng cách khuyến khích theo để thách thức các giả định, các vấn đề định lại, và các vấn đề phương pháp tiếp cận hiện có trong những cách mới lạ. Điều này là tất cả nghĩa vụ phải được thực hiện trong một bối cảnh mà trong đó ý tưởng không được coi là quá ngu ngốc.

Xem xét cá nhân
Thành phần này rằng các nhà lãnh đạo chuyển đổi cung cấp cho cá nhân quan tâm để phát triển chuyên nghiệp của mỗi người theo hành động như là một quản lý hoặc người cố vấn. Yếu tố quan trọng của thành phần này là cơ hội học tập tùy chỉnh được thiết kế cho mỗi người theo dựa trên nhu cầu và mong muốn duy nhất của người đó. Những cơ hội học tập thường xuyên giao nhiệm vụ học tập hành động được chỉ định lãnh đạo và theo dõi, giám sát.

Kết luận
Như đã nói, trong quan điểm của tôi, lãnh đạo chuyển đổi là cách tiếp cận có ảnh hưởng nhất và lý thuyết lãnh đạo tồn tại ngày nay. Điều này không có nghĩa là không có kẻ dèm pha của nó và nó không có nghĩa là nó vẫn còn là một phương pháp tiếp cận thống nhất.Nó đã có ý nghĩa nhiều điều để người khác nhau. Có nghĩa là gì cho bạn? Bạn có thích nó? Bạn có nghĩ rằng nó đi quá xa để nói rằng đó là ảnh hưởng nhiều hơn so với phương pháp tiếp cận khác? Tại sao?