$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:15GMT+7

Một nhà lãnh đạo là gì?

Ở cấp độ cơ bản nhất, một nhà lãnh đạo là một người chỉ đường cho người khác. Nhưng những kỹ năng lãnh đạo gì giúp cho một người trở thành một nhà lãnh đạo? Những lợi thế của một nhà lãnh đạo mà mọi người hiểu và sử dụng là gì? Những gì bạn có thể làm để là một nhà lãnh đạo?

Một nhà lãnh đạo là một người có tầm nhìn và cam kết để đạt được tầm nhìn đó, và các kỹ năng để làm cho nó xảy ra. Hãy nhìn vào từng chi tiết.

TÂM NHÌN CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

Một nhà lãnh đạo có tầm nhìn tức là họ nhìn thấy một vấn đề mà cần phải được cố định hoặc một mục tiêu cần phải đạt được. Nó có thể là một cái gì đó mà không ai nhìn thấy hoặc chỉ đơn giản là một cái gì đó mà không ai muốn để giải quyết. Bất cứ điều gì, nó là trọng tâm của sự chú ý của nhà lãnh đạo và họ tấn công với một quyết tâm duy nhất có đầu óc.

Cho dù mục tiêu là tăng gấp đôi doanh số bán hàng hàng năm của công ty, phát triển một sản phẩm sẽ giải quyết một vấn đề nào đó, hoặc bắt đầu một công ty có thể đạt được giấc mơ của nhà lãnh đạo, nhà lãnh đạo luôn luôn có một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí. Đây là một loại hình ảnh lớn, không phải là cải tiến quy trình làm giảm sai sót 2% nhưng quá trình sản xuất mới hoàn toàn loại bỏ các bước gây ra lỗi. Đây là sản phẩm mới làm cho người ta nói "tại sao tôi không nghĩ về điều đó". Edison đã không đặt ra để xây dựng một ngọn nến tốt hơn, ông muốn tìm một cách hoàn toàn mới để thắp sáng bóng tối. Đó là loại tầm nhìn của một nhà lãnh đạo.

Nó không phải là đủ để chỉ cần có một tầm nhìn. Rất nhiều người nhìn thấy những điều nên được thực hiện, những
điều cần được cố định, bước tiến có thể được thực hiện. Điều gì làm cho các nhà lãnh đạo khác nhau là họ hành động. Họ thực hiện các bước để đạt được tầm nhìn của họ.

Có một niềm đam mê cho các ý tưởng, ý nghĩa bên trong đầu họ, hoặc ý thức một số cam kết? Bất cứ điều gì, nó là sức mạnh, cho phép các nhà lãnh đạo di chuyển tầm nhìn của họ về phía trước mặc dù tất cả các trở ngại, mặc dù tất cả mọi người nói rằng nó không thể được thực hiện, nó quá tốn kém, chúng tôi đã cố gắng mà trước khi, hoặc một chục lý do khác. Các nhà lãnh đạo thật sự kiên trì và luôn đi về phía trước.

ĐẶC ĐIỂM VÀ KĨ NĂNG MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO PHẢI CÓ

Có những điều lôi cuốn các nhà lãnh đạo từ những người khác. Họ là những điều bạn có thể làm được nếu bạn muốn là một nhà lãnh đạo. Dưới đây là những đặc điểm cơ bản của một nhà lãnh đạo từ quan điểm của tôi:

    * Có tính toàn vẹn. Mọi người có tin rằng bạn đang theo đuổi ước mơ của bạn bởi vì đó là điều phải làm, không chỉ bởi vì bạn được thúc đẩy.

    * Là một người khác biệt. Hiểu được sự khác biệt làm cho người độc đáo và có thể sử dụng những kỹ năng cá nhân để đạt được các mục tiêu.

    * Tích cực. Một nhà lãnh đạo khuyến khích và phần thưởng của con người và làm cho bạn muốn làm điều đó và làm đúng. Một nhà lãnh đạo không phải là một người tiêu cực và không lãng phí thời gian và nỗ lực kể cho tất cả mọi người những gì họ đang làm.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Những đặc điểm cá nhân của một nhà lãnh đạo, các kỹ năng cụ thể phải nắm vững nếu bạn muốn là một nhà lãnh đạo.

    * Giao tiếp hiệu quả - Thông tin liên lạc của một nhà lãnh đạo phải di chuyển đến mọi người làm việc hướng tới mục tiêu nhà lãnh đạo đã chọn.

    * Động lực - một nhà lãnh đạo có thể thúc đẩy tất cả mọi người đóng góp. Mỗi người chúng ta có khác nhau. Một nhà lãnh đạo biết làm thế nào để thúc đẩy tất cả mọi người để làm cho họ thực sự muốn làm hết sức mình để đạt được mục tiêu của nhà lãnh đạo.

    * Kế hoạch - nhà lãnh đạo có một kế hoạch để đạt được các mục tiêu.

Nguồn viện đào tạo giám đốc