$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:29GMT+7

Lãnh đạo và quản lý

"Có một sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo là tinh thần, hợp của cá tính và tầm nhìn, thực hành của nó là một nghệ thuật. Quản lý của tâm, một vấn đề tính toán chính xác - thực hành của nó là một khoa học. Quản lý là cần thiết, lãnh đạo là rất cần thiết.
"Có một sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo là tinh thần, hợp của cá tính và tầm nhìn, thực hành của nó là một nghệ thuật. Quản lý của tâm, một vấn đề tính toán chính xác - thực hành của nó là một khoa học. Quản lý là cần thiết, lãnh đạo là rất cần thiết.

Lãnh đạo và quản lý khác nhau như phấn và pho mát. Đã hình thành quan điểm của tôi trong nhiều năm qua như là một người quản lý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt, như là một kết quả nghiên cứu của tôi về lãnh đạo từ các quan điểm của bác sĩ gia đình (1997-1998).

Quản lý tốt không nhất thiết phải làm cho các nhà lãnh đạo tốt, và các nhà lãnh đạo tốt không nhất thiết phải thực hiện quản lý tốt. Mỗi người có một vai trò riêng biệt. Phẩm chất lãnh đạo ít hữu hình và đo lường trong khi hầu hết các quy trình quản lý có thể đo được. Có lẽ điều này được tóm gọn lại bằng cách Warren Bennis:

'Quản lý làm những điều đúng. . . lãnh đạo làm những điều đúng.

Rõ ràng là có một cái gì đó về lãnh đạo hiệu quả mà làm cho họ nổi bật từ đám đông. Tôi tìm thấy nó không thể xác định và định lượng mà chất lượng khó nắm bắt. Khi tôi nhìn lại thông qua sự nghiệp của riêng tôi, tôi đã có cấp trên rõ ràng là nhà lãnh đạo và những người rõ ràng quản lý. Từ kinh nghiệm của tôi với ông chủ của chính quá khứ của tôi, tôi đã lưu ý rằng. . .

Ban Quản Trị:
    1) Có mức độ cao về sự liêm
    2) tập trung vào bức tranh lớn hơn
    3) không cảm thấy thoải mái với "chi tiết dữ dội"
    4) Hãy cho tôi (báo cáo trực tiếp của họ) cảm thấy một phần của tầm nhìn của họ
    5) Không trừng phạt những sai lầm - nhưng, thay vì nhìn thấy những sai lầm như cơ hội học tập
    6) Thách thức hiện trạng
    7) không sợ là không được ưa chuộng


Quản lý:
    1) Có quá trình điểu khiển
    2) thoải mái với những chi tiết
    3) quan tâm đến dòng dưới cùng hơn so với tầm nhìn rộng lớn hơn
    4) Bạn muốn đo lường tất cả mọi thứ
    5) không cảm thấy thoải mái thách thức quan điểm của công ty


Tôi nghĩ rằng sự khác biệt là bao quanh chữ 'cứng' và 'mềm'. Kinh nghiệm của tôi quản lý hiệu quả là họ có xu hướng được rất tốt các công cụ cứng. Họ đang quan tâm đến kết quả đo lường được - đôi khi bị ám ảnh bởi quá trình ở tất cả các chi phí. Họ xuất hiện để được thúc đẩy bởi sự cần thiết để chứng minh hiệu quả của họ trong một số cách hữu hình. Nhưng các nhà lãnh đạo, mặt khác, cũng quan tâm đến những thứ mềm vô lượng, giai thoại, câu chuyện.

Một sự sụp đổ của chỉ tập trung vào những thứ khó có thể được nhìn thấy trong ví dụ sau đây. Một ngày nọ, một người quản lý là rất căng thẳng và tình nguyện thông tin cho một đồng nghiệp rằng ông đã lo lắng về đánh giá nhân viên hàng năm anh ta đã làm "cho bộ phận của mình. Một vài ngày sau đó, hai người gặp nhau một lần nữa và người quản lý bây giờ thoải mái. Ông giải thích rằng ông đã hoàn thành tất cả các đánh giá - ông đã đưa các tập tin thẩm định, đánh dấu và cập nhật mà không nói chuyện với các thành viên của các nhân viên của mình. Như ông đã quan tâm, ông đã làm những gì đã được dự đoán nếu các ông - ông đã thực hiện đánh giá của mình, "nghĩa đen điền vào các mẫu đơn và hộp hẹn. Lãnh đạo hiệu quả, kinh nghiệm của tôi, nói chung không phải là quan tâm đến các chi tiết của quá trình, nhưng đúng hơn, họ cần phải được đảm bảo có một quá trình. Nghịch lý thay, đôi khi, các nhà lãnh đạo hiệu quả sẽ được quan tâm đến một số những điều mà có thể xuất hiện tầm thường, các nhà lãnh đạo. Ví dụ, nhiều người trong chúng ta đã làm việc trong các tổ chức có công bố:

    "Chúng tôi đánh giá nhân viên của chúng tôi '
    "Chúng tôi là một cơ hội bằng chủ nhân '
    "Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng '

Hình ảnh một buổi sáng mùa đông ẩm ướt, lạnh, và bóng tối - 6 buổi sáng sớm thay đổi một trình dọn dẹp công viên của mình hoặc xe của cô ở bãi đậu xe nhân viên 200 yards từ lối vào nhân viên. Như anh / cô ấy đã chiến đấu theo cách của mình thông qua gió lạnh và mưa đến lối vào tòa nhà, dọn dẹp các thông báo xe không gian công viên có sản phẩm nào dành riêng cho Giám đốc, tư vấn, và Giám đốc điều hành, vị trí ngay bên ngoài lối vào chính. Việc dọn dẹp không thể giúp anh / mình nghĩ rằng tuyên bố nhiệm vụ của công ty bằng cách nào đó chỉ cần không gọi đúng sự thật.
Các nhà lãnh đạo hiệu quả phải là quan tâm đến cảm giác sạch hơn. Khá thường xuyên, các nhà lãnh đạo sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng thậm chí nếu lãnh đạo không thể giải quyết vấn đề, thực tế là các nhà lãnh đạo được quan tâm ở tất cả sẽ lây lan xung quanh các tổ chức nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Những việc nhỏ rất quan trọng - lãnh đạo không chỉ là bức tranh lớn.

Theo kinh nghiệm của tôi, các nhà lãnh đạo tốt bao quanh mình với những người mua vào tầm nhìn tổ chức của họ. Và lãnh đạo dường như luôn phấn đấu để cải thiện, mặc dù không phải là một thay đổi, nhà lãnh đạo tốt không ngừng đặt câu hỏi về hiện trạng. Chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều về quản lý và lãnh đạo, đặc biệt là về khát không thể tắt các nhà lãnh đạo để cải thiện bằng cách nghiên cứu thể thao.

Nó là thú vị trong cuộc phỏng vấn các phương tiện truyền thông đầu tiên với lãnh đạo của Manchester United, Alex Ferguson, sau khi United đã giành Cúp Premiership lần thứ tám trong mười một năm, Ferguson đã được đầy đủ các tài liệu tham khảo để 'làm thế nào chúng ta cần phải cải thiện đội bóng này cho mùa giải tới. ' Ferguson chính thức được gọi là 'quản lý' của Manchester United, tuy nhiên, với tôi, ông rõ ràng là 'lãnh đạo' của đội bóng. Tôi nghi ngờ ông không phải là quan tâm đến các quá trình phức tạp liên quan đến việc chạy một trong những tổ chức thể thao lớn nhất trên thế giới. Nhưng cùng một lúc có những câu chuyện huyền thoại của kiến ​​thức chi tiết của ông về những gì diễn ra trong và xung quanh các câu lạc bộ. Nó cũng là thú vị rằng ông đã đạt được đứng cao hiện tại của mình mà không cần đào tạo quản lý chính thức - Trường Đại học của cuộc sống 'ngoài Cả hai của các nhà lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng cho người khác để đăng ký vào tầm nhìn của họ, trong đó phân biệt các nhà lãnh đạo từ các nhà quản lý. Bằng cách nào đó các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho những người sẽ đi thêm một dặm nữa. Tôi đề nghị nó không phải là - trong trường hợp của họ - một sự hiểu biết học tập của khoa học quản lý hay lãnh đạo. Nó có lẽ là một số đặc tính cá nhân mà không phải là hữu hình.

Cuối cùng, tôi sẽ đề nghị rằng các nhà lãnh đạo thường được sinh ra không được thực hiện. Tôi nghi ngờ rằng mọi người có thể tìm hiểu làm thế nào để là một nhà lãnh đạo từ việc đọc sách, nghiên cứu, hoặc nghe bài giảng. Có cái gì đó mà làm cho các nhà lãnh đạo nổi bật so với phần còn lại của chúng ta. Lãnh đạo đào tạo có giá trị - nó có thể dạy những kỹ thuật lãnh đạo, và năng lực lãnh đạo đang trở nên được sử dụng rộng rãi trong giới học viện quản lý. Tôi nghi ngờ rằng những gì xuất hiện thông qua quá trình phát triển lãnh đạo sẽ được quản lý tốt trở thành người lãnh đạo giỏi. Nhưng, nhà lãnh đạo xuất sắc tự nhiên sẽ không cần phải đào tạo đó. Một số các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử không bao giờ được đào tạo trong nghệ thuật lãnh đạo - nó đến một cách tự nhiên và chúng ta nên mừng rằng chất lượng thần bí - ngay cả nếu chúng ta không thể đo lường nó.

Đồng thời, chúng ta hãy nhớ rằng các nhà lãnh đạo là thiểu số và hầu hết trong chúng ta chỉ chết là lính bộ binh rất hiệu quả (và chúng ta nên ăn mừng này). Nhiều người sẽ tranh luận rằng cuộc chiến tranh giành bởi lính bộ binh không đại tá. Không có câu hỏi mà các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo đều quan trọng - cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong tổ chức. Nhưng tương tự như vậy, điều quan trọng là thừa nhận rằng quản lý tốt và các nhà lãnh đạo tốt không phải là một và giống nhau.

Nguồn viện đào tạo giám đốc