$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:51GMT+7

Giới thiệu năng lực lãnh đạo

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Đó rõ ràng rằng năng lực đã trở thành một phương pháp chủ đạo để lựa chọn, phát triển, và chỉ đạo những nỗ lực của các nhà lãnh đạo trong các tổ chức. Định nghĩa của năng lực hiện tại của tôi là họ là những phẩm chất mạnh mẽ nhất có liên quan với mức độ tiên tiến của lãnh đạo và kết quả mong muốn trong một tổ chức. Sau đây là một ví dụ về một năng lực tạo ra cho các nhà lãnh đạo cấp quản lý:

Tối đa hóa các mối quan hệ: quản lý phát triển mối quan hệ vững chắc và các mô hình tầm quan trọng của làm việc với nhau một cách hợp tác. Anh / cô ấy làm việc để loại bỏ ranh giới vô ích và thúc đẩy hợp tác giữa các đội và các đơn vị kinh doanh. Phấn đấu để bao gồm và kết hợp các ý tưởng của người khác vào các quyết định, nhiệm vụ, và các dự án. Anh ta / cô sẵn sàng và có khả năng giải quyết và giải quyết xung đột giữa và với những người khác. Nhạy cảm với sự khác biệt cá nhân và tôn trọng phong cách làm việc của người khác. Anh ta / cô ấy được nhận thức của các xu hướng công nghệ, vai trò / của mình trong giao tiếp với các thành viên trong nhóm, và tìm cách để khai thác các hoạt động này để cải thiện hợp tác.

Nó không phải là không phổ biến cho các tổ chức có năng lực khác nhau cho các mức độ khác nhau của lãnh đạo (ví dụ như quản lý, chức năng lãnh đạo, lãnh đạo cao cấp). Nó là phổ biến hơn cho năng lực để duy trì giống nhau ở các cấp lãnh đạo khác nhau, nhưng mô tả - còn được gọi là neo hành vi - sẽ thay đổi dựa trên mức độ của lãnh đạo. Nó cũng không phải là bất thường để xem năng lực cá nhân được chia thành các phân đoạn được thiết kế để chỉ ra mức độ thành thạo một người thể hiện trong một khu vực cụ thể. Ví dụ, không một cá nhân chứng minh năng lực kém phát triển, trung bình tiên tiến trong một năng lực đặc biệt.

MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO

Việc sử dụng các năng lực được thực hiện bằng cách thiết kế của một mô hình năng lực được coi là duy nhất với văn hóa của một tổ chức và phù hợp với mục tiêu kinh doanh và chiến lược của tổ chức. Những mô hình này thường thường phân đoạn năng lực cá nhân vào các nhóm cũng như loại và bao gồm một danh sách các năng lực với các mô tả tương ứng hoặc neo hành vi. Nghiên cứu cho thấy số lượng tối ưu năng lực trong mô hình, từ một quan điểm có hiệu lực và độ tin cậy, là từ sáu đến mười. 

NGUỒN GỐC CỦA NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Nó có thể được lập luận rằng khái niệm về năng lực dấu vết trở lại những năm 1970. Quan tâm phát triển tại thời điểm đó về việc sử dụng rộng rãi của trí thông minh và kiểm tra năng khiếu liên quan tại nơi làm việc. Các mối quan tâm rằng những công cụ này đã quá xa rời thực tiễn lãnh đạo thực tế và kết quả kinh doanh. Ý tưởng đã hình thành kiến ​​thức, kỹ năng, khả năng, và đặc điểm là một phương pháp hữu ích và chính xác để đo khả năng lãnh đạo. Sự phổ biến của năng lực đã đạt được đà đáng kể tại Hoa Kỳ vào đầu những năm 1990, một phần lớn do tốc độ nhanh và phức tạp của sự thay đổi diễn ra trong nhiều ngành công nghiệp và các tổ chức. Quan điểm cho rằng vai trò lãnh đạo là một tập hợp tĩnh của hành vi và trách nhiệm đã được thử thách bởi ý tưởng rằng những vai trò trong thực tế cần được xác định trong điều khoản chung, do đó cho phép sự linh hoạt trong vai trò lãnh đạo lớn hơn.

LỢI ÍCH CỦA NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Lợi ích chủ yếu của năng lực là họ cung cấp một cái nhìn dễ dàng chia sẻ và hiểu của lãnh đạo có thể được sử dụng trong nhiều cách để xây dựng nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh. Ví dụ, năng lực có thể cung cấp một khuôn khổ thống nhất trong các lĩnh vực như tuyển dụng và lựa chọn, phát triển lãnh đạo, và đánh giá hiệu suất. Để năng lực có tối đa tác động tích cực, điều quan trọng là chúng được thiết kế, được giới thiệu và thực hiện một cách đảm bảo hỗ trợ rộng rãi trong tổ chức. Nó có thể là một công cụ mạnh mẽ cho sự tăng trưởng và phát triển khi một tập hợp các năng lực được chấp nhận và kết hợp vào các tường thuật chi phối của tổ chức.

Ý KIẾN PHÊ PHÁN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Một trong những mối quan tâm là việc xác định năng lực và các mô hình năng lực có thể tốn kém về thời gian và tiền bạc. Một số người tin rằng, khi nó được tất cả nói và làm, lựa chọn và quyết định quảng cáo hiếm khi được thực hiện dựa trên năng lực, và rằng nó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc để phát triển và duy trì. Ngoài ra còn có mối quan tâm với những nỗ lực của một số "chuyên gia" để thử và đi đến một danh sách phổ quát của năng lực - mà sau đó sẽ được áp dụng tổng quát mà không có một mắt với văn hóa và kết quả mong muốn. Cuối cùng, có một số lo ngại rằng năng lực đóng góp cho một nền văn hóa quá tập trung vào thâm hụt trong các nhà lãnh đạo của nó chứ không phải là xác định và tận dụng thế mạnh. Đó là ý kiến ​​của tôi rằng những lời chỉ trích và mối quan tâm được đến nay nặng hơn nếu năng lực được thiết kế, triển khai, và sử dụng một cách thích hợp.

Bạn có đồng ý không? Bạn có nghĩ rằng quá nhiều sự chú ý được đưa ra năng lực so với các lĩnh vực như sức mạnh hoặc sự tham gia của nhân viên? Suy nghĩ, bình luận của bạn, câu hỏi về năng lực lãnh đạo là gì?