$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:48GMT+7

Động lực lãnh đạo

Trong cảnh hỗn loạn hiện nay, thay đổi là đa chiều. Các nhà lãnh đạo phải xem xét tốc độ và phạm vi của sự thay đổi, cùng với các lực lượng tổ chức từ tất cả các công nghệ hướng mới, sự khác biệt ngày càng tăng, mở rộng thị trường, khách hàng tăng lên và mong đợi của nhân viên, trận chiến chính trị. Lãnh đạo và tổ chức đáp ứng một cách nhanh chóng để duy trì bền vững trong cảnh quan của ngày hôm nay không thể đoán trước.

Nghiên cứu hệ thống động lực của con người dạy bền vững đòi hỏi phải có một hệ thống để thích ứng với bất cứ điều gì nó gặp, vì nó giữ nhiệm vụ và các giá trị của nó. Khả năng của một tổ chức để phát triển mạnh phụ thuộc vào khả năng thích ứng của nó, đòi hỏi nó được nhạy cảm với mô hình thay đổi, linh hoạt trong phản ứng, và mạnh mẽ để chịu được những thách thức.

Trong lãnh đạo cuốn sách động lực của chúng tôi: Xây dựng khả năng thích ứng cho những lần không chắc chắn, Kristine Quade và tôi cung cấp một mô hình lãnh đạo được xây dựng trên các giả định về các tổ chức như các hệ thống phức tạp. Trong khi một số trong số này nghe có vẻ ngược lại với phương pháp tiếp cận truyền thống, họ thể hiện một thế giới quan của hệ thống động lực của con người mà danh dự phức tạp vốn có của các tổ chức trong thế kỷ 21 và giải thích lý do tại sao khả năng thích ứng là rất quan trọng ngày hôm nay.

Cuộc sống là một tấm thảm của kết cấu và màu sắc khác nhau. Mô hình sẽ được nhìn thấy bởi vì sự khác biệt duy nhất từ ​​một sợi. Tương tác của con người tương tự như dệt thông qua cuộc sống, chơi, và làm việc. Hỗn độn vốn có cho các hệ thống của con người có ý nghĩa với các nhà lãnh đạo động lực, và họ nhìn thấy tấm thảm là tổ chức của họ.
Khi nhịp đi trên các hệ thống phức tạp tổ chức hướng tới Tương tác giữa các cá nhân "phù hợp." Phản ứng và phản ứng đối. Một sự thay đổi cá nhân, kêu gọi điều chỉnh bởi những người khác, gây ra phản ứng ở nơi khác. Hành động cân bằng liên tục và đồng thời, tạo ra một nhịp điệu toàn hệ thống là đánh bại các nhà lãnh đạo động lực cụ thể hòa điệu. Họ biết đánh bại tiếp tục miễn là tổ chức được mở và sôi động.

Không có "có" đó là các mẫu hình xuất hiện liên tục, dù có hoặc không được theo dõi. Một hệ thống không tự tổ chức hướng tới một điểm duy nhất đó là dấu hiệu một số kết luận tùy tiện. Thay vào đó, mục tiêu của hệ thống là quản lý trong một môi trường thay đổi liên tục, đáp ứng nhu cầu, tìm kiếm cơ hội mới, và việc tìm kiếm những chân trời mới. Các nhà lãnh đạo động lực mong đợi này và không chờ đợi cho nó để giải quyết hoặc ngăn chặn thay đổi. Họ đánh giá cao này "nhảy múa" giữa các tổ chức và môi trường của nó là cần thiết để phát triển bền vững.

Sự gắn kết là tốt như nó được khi làm việc gắn với các giá trị và nhân viên trên toàn hệ thống đáp ứng theo cách tương tự. Các nhà lãnh đạo động lực công nhận là không có "nhà nước hoàn hảo," và tính bền vững không thể được đánh giá chống lại các biện pháp bên ngoài. Các biện pháp hữu ích nhất của tính bền vững phản ánh sự gắn kết giữa các phần của hệ thống.

Những điều này sẽ đi "va chạm" như sự khác biệt trong một hệ thống tạo ra căng thẳng khi các cá nhân cộng tác, xây dựng lòng tin, hoặc thừa nhận sự sợ hãi. Căng thẳng cũng nổi lên như tổ chức "da gà" với môi trường của nó. Mục tiêu của khả năng thích ứng không phải là để loại bỏ căng thẳng, đó là để hiểu được các nguồn căng thẳng, học cách thương lượng tác động của chúng, và di chuyển về phía trước.

Không có phép thuật trong Fractals là một số mẫu vang dội trên toàn hệ thống. Khi hành vi tương tự được quan sát trong lãnh đạo, các nhóm và cá nhân, nó là một mô hình fractal.Hành vi của lãnh đạo cấp cao có thể được nhân rộng ở các cấp độ khác nhau theo nhiều cách. Để ảnh hưởng đến một fractal ở một mức độ thúc đẩy công việc ở những người khác, phóng đại tác động của một can thiệp, tăng khả năng thích ứng.

Năng lượng dồi dào, và nhân nó được dùng chung. Trong các hệ thống phức tạp, quyền lực là khả năng ảnh hưởng, và không còn liên kết với vị trí hoặc tiêu đề. Mọi người đều có thể ảnh hưởng đến, và khi họ làm, sáng tạo và hiệu quả được tung ra. Chia sẻ quyền lực không phải là về nhà lãnh đạo từ bỏ trách nhiệm hoặc trách nhiệm giải. Nó được tôn vinh khả năng cá nhân để đóng góp vào hiệu suất tổng thể.

Chúng tôi tin rằng không có viên đạn bạc cho các tình huống khó xử lãnh đạo phức tạp ngày nay. Chúng tôi cũng tin, tuy nhiên, có một con đường lãnh đạo có thể làm để:

- Tăng khả năng để phát triển mạnh trong sự hỗn loạn hiện nay,
- Hỗ trợ những người khác trong việc đóng góp cho sự bền vững,
- Đáp ứng hiệu nhu cầu thay đổi và bước vào vai trò mạnh mẽ như động lực lãnh đạo trong một thế giới phức tạp.