$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:40GMT+7

Chuyển đổi lãnh đạo

 4 hành vi chuyển đổi lãnh đạo
Theo Bass, chuyển đổi lãnh đạo bao gồm 4 hành vi chính. Đầu tiên là ảnh hưởng lý tưởng hóa, khi các nhà lãnh đạo hành động theo những cách phù hợp với niềm tin của họ đã nêu, mục tiêu, và các giá trị, sau thông qua các cam kết, và điều trị những người trong một cách nhất quán và công bằng. Các hành vi thứ hai là động lực truyền cảm hứng, khi các nhà lãnh đạo hiệu quả giao tiếp tầm nhìn tổ chức cho tương lai của tổ chức và truyền đạt cách thức làm việc của các cá nhân và các đội được kết nối với tầm nhìn. Các hành vi thứ ba được gọi là kích thích trí tuệ, khả năng của nhà lãnh đạo để tạo ra một môi trường làm việc theo cảm thấy an toàn để suy nghĩ sáng tạo, thách thức hiện trạng, và đi lên với những ý tưởng sáng tạo. Các hành vi cuối cùng, xem xét từng cá nhân, là khi các nhà lãnh đạo giúp đỡ theo xác định mục tiêu phát triển cá nhân và các chiến lược thiết kế tùy chỉnh để cải thiện các mục tiêu này.

Tác động của biến đổi với lãnh đạo
Có bằng chứng thực nghiệm rằng những lĩnh vực hành vi có tác động có ý nghĩa thống kê về các chỉ số khác nhau của hiệu suất hoạt động tổ chức và kết quả kinh doanh. Trong bài viết trước đây của tôi, nó đã được chia sẻ rằng có một mối tương quan rõ ràng giữa hành vi và tăng cường đổi mới, động lực, sự kiên trì, cam kết, sự gắn kết đội ngũ, và hiệu suất chuyển đổi.

Các hành vi biến đổi
Vì vậy, các hành vi cụ thể làm cho sự khác biệt đó là gì? Sau đây là một danh sách của 10 hành vi, coi là chuyển đổi, có một tác động trên một số khu vực mục tiêu chỉ đề cập đến.

Thách thức và trao quyền cho các thành viên trong nhóm để suy nghĩ độc lập và xem xét các giải pháp mới cho vấn đề cũ hay mới nổi được cho là tăng năng lực sáng tạo của các tổ chức

Trao quyền cho các thành viên trong nhóm để suy nghĩ và hành động độc lập đã được chứng minh là giảm các rào cản để chia sẻ và sử dụng kiến thức qua các biên giới tổ chức.

Thiết lập một sự hiểu biết rõ ràng về kết nối giữa các nhiệm vụ / giá trị của các thành viên trong nhóm và tầm nhìn / giá trị của tổ chức được hiển thị để tăng động lực cá nhân.

Khi một nhà lãnh đạo có một mức độ cao của đạo đức và hành vi phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức gia tăng sự tin tưởng và cam kết đi theo nên theo biến với một sự tương quan trực tiếp đến hiệu suất

Có một liên kết rõ ràng giữa mức độ mà một nhà lãnh đạo tôn trọng và tham dự những cảm xúc và nhu cầu chuyên nghiệp của các thành viên trong nhóm và mức độ cam kết và hiệu suất thành viên trong nhóm.

Truyền cảm hứng, nhiệt tình, và hoạt động truyền thông về tầm nhìn của tổ chức đã được hiển thị để tăng cường sự gắn kết đội

Thành công của các sáng kiến thay đổi tăng lên đáng kể khi các nhà lãnh đạo bao gồm các thành viên trong nhóm trong việc phát triển tầm nhìn cho tương lai và thể hiện một cam kết rõ ràng tầm nhìn đó

Cam kết gia tăng tổ chức sáng kiến thay đổi nếu các nhà lãnh đạo là biểu cảm, tự tin, và có thể kết hợp các giá trị vào cuộc hội thoại thay đổi với các thành viên trong nhóm

Việc sử dụng tin nhắn dựa trên hình ảnh và khả năng kết hợp các mục tiêu tổ chức thành một tầm nhìn của tương lai có một kết nối rõ ràng với hiệu suất đội.

Cảm hứng và trao quyền cho các thành viên trong nhóm để nắm lấy và theo đuổi các mục tiêu đầy thách thức và phát triển chuyên nghiệp đã được hiển thị để cải thiện thành công của dự án.

Trên đây là bằng chứng của một mối tương quan giữa hành vi cụ thể chuyển đổi và thành viên trong nhóm khác nhau và kết quả tổ chức. Nhưng một người phải hỏi, những hành vi duy nhất lãnh đạo chuyển đổi? Nếu không, có thể nó thực sự được lập luận rằng có một kết nối giữa lãnh đạo chuyển đổi và cải thiện hiệu năng tổ chức? Xin vui lòng chia sẻ suy nghĩ hoặc những câu hỏi của bạn về chủ đề này.