$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:42GMT+7

Quản lý tổ chức

Năm 1996, tôi được làm việc tại Đức cho một công ty dược phẩm lớn. Một trong các khu vực trách nhiệm của tôi là quyết định quá trình phân tích xác định xác suất thành công cho các loại thuốc mà chúng tôi đang phát triển. Mục tiêu của bài tập là để làm cho một quyết định dựa trên sự chắc chắn của một kết quả dự đoán. Âm thanh quen thuộc? Trở lại sau đó mọi thứ di chuyển với một tốc độ chậm hơn một chút và chúng tôi có thể hoàn thành công việc của chúng tôi trước khi hoàn toàn thay đổi các điều kiện mà chúng tôi đã phân tích. Ngày nay, khi kinh doanh trở nên ít hơn và khó dự đoán hơn, cả 2 nhà lãnh đạo và nhân viên phải tìm hiểu làm thế nào để hoạt động trong sự năng động của sự không chắc chắn và hiểu biết.

Không chắc chắn
Không chắc chắn làm cho nó có hành động của chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến những thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Một cảm giác mơ hồ về những gì chúng ta có thể và nên làm cao bất kỳ sự bất an hay sợ hãi chúng ta cảm thấy. Sự cám dỗ của chúng tôi là để thực hiện một quyết định nhanh chóng, hy vọng cho là tốt nhất, và chuẩn bị cho các thẩm tra ai đó là chắc chắn để làm theo nếu chúng ta thất bại. Hiểu biết về cơ hội của chúng tôi sâu tìm hiểu tình hình trước khi hành động, không phải là một lý do để tránh hành động.

Sự không chắc chắn là một cơ hội để thẩm tra và thăm dò của chúng tôi không chắc chắn.Nó cho phép chúng tôi nắm lấy cái không biết tìm kiếm sự đổi mới và khả năng mở rộng lựa chọn của chúng tôi cho hành động. Chỉ khi chúng tôi là không chắc chắn là chúng tôi sẵn sàng để khám phá các mô hình về tinh thần của chúng tôi, những ý tưởng của người khác, và tiềm năng của một cái gì đó thật sự sáng tạo. Không chắc chắn có nghĩa là không ai biết chắc chắn, không có câu trả lời đúng. Nói cách khác, hành động của tôi và vấn đề lãnh đạo của tôi! Những gì tôi làm tiếp theo là sẽ định hình tương lai. Các vấn đề chúng ta đối mặt được tiết lộ vào lúc này, chúng tôi sợ nhất hành động, hành động theo cách của chúng tôi về phía trước là câu trả lời duy nhất.

Bài học các nhà lãnh đạo
Sự không chắc chắn, Hiểu biết về năng động có thể tạo ra kết nối sâu sắc giá trị của tổ chức, mục đích, văn hóa, và tầm nhìn.

Sự hiểu biết bắt đầu lắng nghe, những gì được nói và những gì còn lại nói ra. Sử dụng các nhà lãnh đạo đối thoại có thể thăm dò những vấn đề và thách thức bất thành văn mà không chắc chắn tăng.

Sự không chắc chắn là một trạng thái cảm xúc cao và tường thuật, phân tích, đặc biệt phù hợp với điều kiện như thế này. Những người lãnh đạo mời những người khác "kể câu chuyện của họ", chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm của họ trong một định dạng tường thuật, xây dựng lòng tin, ổn định cảm xúc không chắc chắn, và khai thác vào những kiến thức của tập thể. Khi tất cả được nói sau đó phân tích có thể được thực hiện!

Di chuyển từ không chắc chắn để hiểu về yêu cầu lòng từ bi, mà các nhà lãnh đạo lũ lụt và các đồng nghiệp của họ với một cảm giác an toàn và phúc lợi và di chuyển chúng thành hành động. Lãnh đạo trong một lập trường từ bi đang sẵn sàng để nhảy vào hành động và làm bất cứ điều gì họ có thể, một sự pha trộn của sự khiêm nhường và ý chí cá nhân chuyên nghiệp.

Yêu cầu thông tin cho Lãnh Đạo
Làm thế nào không chắc chắn là bạn thấy thoải mái? Phản ứng của bạn khi bạn đang ở bên ngoài vùng thoải mái của bạn là gì? Làm thế nào để điều này ảnh hưởng đến khả năng của bạn để dẫn khi cuộc đình công không chắc chắn?
Khi bạn phải đối mặt với sự không chắc chắn phản ứng tình cảm của bạn là gì? Làm thế nào thực hiện điều này tác động phản hồi nhận thức, hành động của bạn, và khả năng để hiểu? Làm thế nào để nó ảnh hưởng đến những người khác? Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu làm thế nào để đáp ứng tốt hơn?