$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:17GMT+7

7 bước phát triển kĩ năng lãnh đạo

Bạn có thể được sinh ra với những đặc điểm của một nhà lãnh đạo, nhưng để thành công bạn phải phải phát triển kỹ năng lãnh đạo.Trong khi phát triển các kỹ năng lãnh đạo ở giai đoạn đầu có lợi thế của nó, không bao giờ quá trễ để bắt đầu nếu bạn chưa phát hiện ra các nhà lãnh đạo trong bạn!

Trong bài viết này, chúng ta hãy có một cái nhìn vào lý do tại sao và làm thế nào phát triển kỹ năng lãnh đạo.Quản lý thành công đòi hỏi nhiều hơn là chỉ giao nhiệm vụ cho nhân viên. Nó gọi cho một nhà lãnh đạo có thể truyền cảm hứng cho các thành viên trong nhóm để đạt được đầy đủ tiềm năng của họ. Mọi người muốn được hướng dẫn bởi một người mà họ tôn trọng, một người có một cảm giác rõ ràng của các hướng. Để là người đó, có những điều chắc chắn rằng bạn phải BIẾT và LÀM. Và đó là tất cả những gì phát triển kỹ năng lãnh đạo .

Nếu bạn muốn phát triển kĩ năng lãnh đạo hãy làm theo 7 bước phát triển kĩ năng lãnh đạo sau:

   1. Khảo sát mọi người về cách bạn quản lí: tìm hiểu những gì mọi người suy nghĩ về phong cách bạn quản lý. Điều này có thể là một cái mở mắt, và chìa khóa để thay đổi phong cách lãnh đạo của bạn. Sử dụng một phương pháp tiếp cận 360 độ mà trong đó bạn nhận được thông tin phản hồi từ các thành viên trong nhóm và các đồng nghiệp của bạn. Hãy để đội ngũ của bạn trong mục tiêu đằng sau cuộc khảo sát. Một môi trường thoải mái và cởi mở sẽ giúp vẽ ra ý kiến trung thực của họ.

   2. Truyền cảm hứng cho họ: khi các thành viên trong đội của bạn nói chuyện với bạn về tất cả các lo lắng công việc liên quan của họ, nghe họ. Bạn có thể truyền đạt sự đồng cảm, đề nghị lựa chọn thay thế và tạo ra sự hài hòa trong nhóm.

   3. Kết nối: chịu trách nhiệm hoàn chỉnh cho bạn được lắng nghe như thế nào. Luôn luôn diễn đạt lại thông điệp của bạn để làm cho nó nghe có vẻ tích cực. Giao tiếp hiệu quả là một nghệ thuật.

   4. Hãy là một người của mọi người: một phần của phát triển kỹ năng lãnh đạo là để học cách tôn trọng khả năng của nhóm bạn. Hãy để các thành viên trong nhóm đưa ra quyết định về các vấn đề nhất định. Tin tưởng họ với công việc của họ, không thể là một cơ quan giám sát.

   5. Lãnh đạo bằng ví dụ: nhóm của bạn phải tin vào tính toàn vẹn của bạn, và bạn thực sự có nghĩa là những gì bạn nói. Hãy chuẩn bị để đưa tiền của bạn, nơi miệng của bạn. Nó hoạt động như một say mê!

   6. Chia sẻ lãnh đạo: phân phối nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm phụ thuộc vào tình hình và sức mạnh cá nhân. Bạn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn bằng cách liên quan đến nhiều người hơn trong quá trình lãnh đạo.

   7. Đánh giá thành công của bạn song song với mọi người: chủ trì của bạn là để đảm bảo thành công và phát triển của tổ chức. Tập trung vào xây dựng các kỹ năng của họ như thế này sẽ tăng cường động lực và đội ngũ thực hiện. Hãy nhớ rằng, thành công của họ là của bạn !

Nguồn viện đào tạo giám đốc