$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:18GMT+7

6 kĩ năng lãnh đạo để quản lí thời gian

Bạn có luôn luôn quản lý thời gian của bạn và đúng cách để đạt mục tiêu của bạn, và thời hạn? Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả được lượm lặt thông qua các thực hành khác nhau, bao gồm cả học tập làm thế nào để quản lý thời gian của bạn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn 6 kỹ năng lãnh đạo để quản lí thời gian.

1. Bắt đầu.
Đơn giản như nó âm thanh, điều đầu tiên bạn cần làm là bắt đầu. Nếu bạn có một cái gì đó bạn cần phải viết, ngồi xuống và viết đoạn đầu tiên.

2. Đặt mục tiêu rõ ràng.
Giữ một danh sách công việc phải làm, kết hợp với một kế hoạch ngày nếu bạn muốn. Hãy chắc chắn để đi vào mỗi ngày với một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn cần làm

3. Biết phần quan trọng của bạn trong ngày.
Thời gian của bạn ít nhất là sản xuất cái gì? Bạn đạt được mục tiêu của bạn? Làm thế nào có thể bạn đã làm những gì bạn đang làm có hiệu quả hơn?

4. Xử lý e-mail và các cuộc gọi điện thoại theo lô.
Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn nhận được cuộc gọi điện thoại và tin nhắn e-mail trong suốt cả ngày. Hãy thử kiểm tras e-mail và các cuộc gọi điện thoại với nhau và trả lời tất cả cùng một lúc.

5. Chọn công việc phù hợp với thời gian

Bạn nên chọn một công việc phù hợp với số lượng thời gian có sẵn.

6. Ưu tiên Nhiệm vụ
Cố gắng để hiểu sự khác biệt giữa cấp bách và quan trọng. Cũng cố gắng để tạo ra danh sách của những gì phải được thực hiện, những gì nên được thực hiện và những gì bạn muốn được thực hiện vào cuối ngày.

Nguồn viện đào tạo giám đốc