$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Những ngày này, các thuật ngữ "thế giới phẳng", "toàn cầu hóa", "hội nhập", "WTO"... xuất hiện...
Các công ty luôn nhắc nhở nhân viên của mình điều này. Nó có nghĩa là: đừng lo lắng về công ty...
Nếu phải kể ra một nét đặc trưng nào đó mà hầu hết các nhà lãnh đạo tài ba đều có, thì đó...
Từ chuyện khăng khăng một mình làm quá nhiều đến né tránh đối thoại trực tiếp, những điểm...
Ngay cả những nhân viên bình thường nhất cũng có thể có những phát minh làm lợi cho công ty, nếu...
Vai trò giám đốc nhân sự từ lâu vẫn được xem xét chủ yếu trên khía cạnh quản lý, chỉ trừ...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:50 GMT+7
Quản lý và Lãnh đạo là 2 hệ thống rất khác nhau của hành vi con người. Cả hai đều cần thiết cho sự thành công của một tổ chức được nêu ra, giống như sự phân cực đẩy lui của 2 nam châm, họ đẩy chống lại nhau, nếu không giữ được cân bằng, có thể kết thúc một trong những đẩy ra hoặc người khác gây ra...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:49 GMT+7
Lãnh đạo chi tiêu một số tiền đáng kể thời gian về vai trò và trách nhiệm, thiết lập mục tiêu, và xác định người chịu trách nhiệm cho những gì. Họ dành nhiều thời gian xác định kết quả mà họ mong muốn, đàm phán các điều kiện của sự hài lòng rằng sẽ đạt được những kết quả và phối hợp các cam kết...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:48 GMT+7
Trong cảnh hỗn loạn hiện nay, thay đổi là đa chiều. Các nhà lãnh đạo phải xem xét tốc độ và phạm vi của sự thay đổi, cùng với các lực lượng tổ chức từ tất cả các công nghệ hướng mới, sự khác biệt ngày càng tăng, mở rộng thị trường, khách hàng tăng lên và mong đợi của nhân viên, trận chiến chính trị....
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:47 GMT+7
Có vẻ như là một xu hướng trong công ty ngày càng tìm kiếm bên ngoài tổ chức cho lãnh đạo mới. Một số nghiên cứu ước tính rằng hơn ba mươi phần trăm của Fortune 1000. Công ty được dẫn dắt bởi các giám đốc điều hành được tuyển dụng từ bên ngoài. Sessa và Taylor (2000) tìm thấy một sự thiên vị đối với thuê...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:46 GMT+7
Nhu cầu ngày càng tăng cho sự thay đổi lãnh đạo trong các tổ chức được thừa nhận rộng rãi như một số ước tính cao như 70% của tất cả các sáng kiến ​​thay đổi quy mô lớn không đáp ứng các mục tiêu được mô tả ở đầu của quá trình này. Các nghiên cứu và tài liệu về sự thay đổi chỉ ra rằng một lý...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:45 GMT+7
Mỗi năm hàng ngàn sáng kiến ​​thay đổi được thực hiện trên toàn cầu trong các hình thức tổ chức lại, chuyển đổi cơ cấu và thủ tục, ra mắt sản phẩm mới, dịch vụ, thiết lập chiến lược, và mục tiêu. Tuy nhiên, theo Harvard Business Review, 70% của tất cả các sáng kiến ​không ​thay đổi. Chi phí tài chính của...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:44 GMT+7
Trạng thái cân bằng là sự chết. Như nhà sinh vật học, tôi tin rằng chân lý cơ bản của cuộc sống này cũng được áp dụng để kinh doanh. Khi một doanh nghiệp thở cuộc sống phẳng đường, cuối cùng là gần. Nó là dòng chảy năng động các nguồn lực, hàng hoá, dịch vụ, tiền bạc, thông tin, và công nhân các doanh nghiệp...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:42 GMT+7
Năm 1996, tôi được làm việc tại Đức cho một công ty dược phẩm lớn. Một trong các khu vực trách nhiệm của tôi là quyết định quá trình phân tích xác định xác suất thành công cho các loại thuốc mà chúng tôi đang phát triển. Mục tiêu của bài tập là để làm cho một quyết định dựa trên sự chắc chắn của một kết...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:41 GMT+7
Trong thế giới có nhịp độ nhanh của những năm 80 và 90 của nhà lãnh đạo có số dặm bay thường xuyên nhất.Trong thế giới kinh doanh ảo, các nhà lãnh đạo ngày nay cần "hiển thị" bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ cần - Mình làm! do đó, để nói chuyện. Điều này đòi hỏi một loại mới của phát triển lãnh đạo...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:40 GMT+7
Theo Bass, chuyển đổi lãnh đạo bao gồm 4 hành vi chính. Đầu tiên là ảnh hưởng lý tưởng hóa, khi các nhà lãnh đạo hành động theo những cách phù hợp với niềm tin của họ đã nêu, mục tiêu, và các giá trị, sau thông qua các cam kết, và điều trị những người trong một cách nhất quán và công bằng.
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:39 GMT+7
Một vài tháng trước, tôi đã viết một loạt các bài viết ở đây về " sức mạnh của câu chuyện của bạn." Tôi tiếp tục làm công việc lãnh đạo Câu chuyện với khách hàng và tiếp tục học hỏi. Tôi cũng viết một cuốn sách sẽ giúp các nhà lãnh đạo và những người khác kết nối với cốt lõi của họ thông qua câu...
Thứ tư, 13-12-2017 | 06:38 GMT+7
Như đã nói, trong quan điểm của tôi, lãnh đạo chuyển đổi là cách tiếp cận có ảnh hưởng nhất và lý thuyết lãnh đạo tồn tại ngày nay. Điều này không có nghĩa là không có kẻ dèm pha của nó và nó không có nghĩa là nó vẫn còn là một phương pháp tiếp cận thống nhất.Nó đã có ý nghĩa nhiều điều để người khác...