$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:09GMT+7

10 kỹ năng lãnh đạo kinh doanh

Bạn có phải một nhà lãnh đạo?

Sự thật mà nói, không phải tất cả mọi người là một nhà lãnh đạo. Nó không có nghĩa là cho tất cả mọi người. Nhưng nhiều người họ nhận ra. Lãnh đạo có nhiều gương mặt khác nhau, nó chỉ là một câu hỏi sự hiểu biết làm thế nào bạn dẫn và lý do tại sao.

Dưới đây là 10 kỹ năng lãnh đạo kinh doanh chủ chốt, bạn sẽ cần để thành công như một nhà lãnh đạo:

   1. Gương mẫu. Bạn không thể là một nhà lãnh đạo xa cách, hãy luôn gần gũi với mọi người và thể hiện sự gương mẫu của bản than.

   2. Niềm đam mê. Một nhà lãnh đạo mà không có niềm đam mê không phải là một nhà lãnh đạo. Bạn có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều những người khác thông qua niềm đam mê và sự nhiệt tình của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn có thể liên tục vui vẻ, nó có nghĩa là bạn đã có tin vào những gì bạn đang làm và những gì công ty của bạn đang làm.

   3. Được tổ chức. Một nhà lãnh đạo vô tổ chức không phải là hàng đầu, anh ta đuổi theo cái đuôi của mình.

   4. Ủy thác. Bạn không thể làm tất cả mọi thứ. Một nhà lãnh đạo tuyệt vời cần phải có thể ủy thác có hiệu quả. Chìa khóa để giao thành công cho nhân viên quyền sở hữu của công việc bạn giao cho. Họ có thể không chỉ cảm thấy như họ sở hữu công việc, họ thực sự có.

   5. Quyền sở hữu và trách nhiệm. Mặc dù bạn đã ủy thác công việc và thực sự quyền sở hữu nhóm của bạn, bạn cũng phải mất quyền sở hữu và trách nhiệm ở tất cả các lần. Đội ngũ của bạn biết bạn sẽ ở đó cho họ thông qua các lợi ích và những ngày tồi tệ. Điều đó không có nghĩa là bạn tha mọi người từ những sai lầm hoặc bỏ qua nỗ lực công việc, nhưng nó có nghĩa là bạn chịu trách nhiệm cho hình ảnh lớn.

   6. Giao tiếp hiệu quả. Mọi người đều biết các nhà lãnh đạo tuyệt vời phải là giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên, có một số điểm của truyền thông mà nhiều người quên. Ví dụ, đó là tầm quan trọng mà bạn giao tiếp với nhân viên làm thế nào công việc của họ quan trọng trong bức tranh lớn hơn. Họ là một bánh răng, hoặc công việc của họ thật sự tạo sự khác biệt?

      Giao tiếp thành công cũng là một cái gì đó các nhà lãnh đạo quên làm. Mọi người cần khẳng định. Họ muốn biết rằng họ đã làm một công việc tốt. Bạn chỉ cần có để nói cho họ biết.

   7. Hãy dũng cảm và trung thực. Các nhà lãnh đạo hèn nhát sẽ né tránh bất kỳ số lượng các tình huống ngoài dự kiến. Các dự án nhóm của bạn đã làm việc trên 6 tháng chỉ có xếp vào tủ.

   8. Lắng nghe. Một phần rất lớn là một người giao tiếp tuyệt vời là một người lắng nghe tuyệt vời. Nếu tất cả những gì bạn muốn làm là nói chuyện, bạn không phải là một nhà lãnh đạo. Giữ người thúc đẩy có nghĩa là lắng nghe họ, hỏi họ những câu hỏi, sự hiểu biết các vấn đề của họ. Khi bạn lắng nghe nhiều hơn, bạn có thể đáp ứng hiệu quả hơn và có được trái tim của những thứ nhanh hơn nhiều.

   9. Biết nhân viên của bạn. Bạn có biết mọi người của bạn. Bạn không phải là tốt nhất bạn bè hoặc thậm chí cả xã hội bên ngoài công việc, nhưng bạn phải biết những gì làm cho họ. Bạn cần phải biết một cái gì đó về cuộc sống cá nhân của họ vì cuộc sống của họ bên ngoài vấn đề công việc. Cuộc sống của họ bên ngoài công việc. Theo dõi những điều đơn giản: sinh nhật, kết hôn, trẻ em,

10. Hãy là một người theo sau. Benjamin Disraeli nói: "Tôi phải thực hiện theo các người. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo mà không theo nhân viên, bạn là một nhà độc tài. Là một nhà lãnh đạo, đi theo có nghĩa là tìm giá trị trong nhóm của bạn, lấy cảm hứng từ nhóm của bạn, khuyến khích nhóm của bạn để giao tiếp, động não.

Rất ít người là những nhà lãnh đạo tuyệt vời qua một đêm. Phải mất thời gian và thực hành. Miễn là bạn đang học tập trên đường đi và làm việc với nhóm của bạn về lãnh đạo so với đưa ra mệnh lệnh cho họ, hầu hết mọi người sẽ được hạnh phúc để đi trên cuộc hành trình với bạn.

Nguồn viện đào tạo giám đốc