$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ hai, 11-12-2017 | 13:39GMT+7

Đào tạo giám đốc thương hiệu

đào tạo Giám đốc thương hiệu

Đào tạo giám đốc thương hiệu

Trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức  tất cả các tên thương hiệu hoặc sản phẩm thuộc sở hữu của công ty được quản lý riêng biệt như là một kinh doanh độc đáo, với mỗi sản phẩm hoặc thương hiệu cạnh tranh cá nhân chống lại các đối thủ cạnh tranh. Sự cạnh tranh này khá khốc liệt, và ngày càng xuất hiện nhiều. Với mỗi tổ chức thì người đảm bảo cho giá trị thương hiệu đó chính là những người Giám đốc thương hiệu. Vì vậy, công việc đào tạo Giám đốc thương hiệu ngày càng quan trọng hơn.

Chúng tôi với đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm đã thành công với các khóa đào tạo Giám đốc, các hội thảo Giám đốc trong và ngoài nước. Hiện nay chúng tôi tiếp tục khai giảng lớp đào tạo Giám đốc thương hiệu nhằm mục đích phục vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, các cá nhân muốn nâng cao kiến thức về thương hiệu, nâng cao trình độ quản lý và phát triển thương hiệu.

-->> Đào tạo giám đốc điều hành

-->> Đào tạo giám đốc tài chính

-->> Đào tạo giám đốc nhân sự

-->> Đào tạo giám đốc Marketing

-->> Đào tạo giám đốc sản xuất

_________________________________________________________________________________________

NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

- Quá trình quản lý thương hiệu

- Điều gì dẫn đến khẳng định thương hiệu của khách hàng

- Điều gì góp phần vào sự trung thành thương hiệu

- Điều gì giúp thương hiệu kết nối cảm xúc cho khách hàng của họ

- Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thương hiệu và phương pháp tiếp cận

- Làm thế nào để sử dụng projective, kỹ thuật hình ảnh laddering và hướng dẫn

- Làm thế nào để sắp xếp các giá trị thương hiệu với các giá trị của khách hang

- Các loại khác nhau của lợi ích thương hiệu

- Làm thế nào để biến thương hiệu của bạn vào một huy hiệu "khách hàng" (tự thể hiện lợi  ích)

- Làm thế nào để đọc bản đồ định vị thương hiệu

- Làm thế nào để tạo và quản lý một bản sắc thương hiệu mạnh

- Các loại tên thương hiệu và kiến trúc

- Phát triển một hệ thống nhận diện thương hiệu và tiêu chuẩn

- Làm thế nào để viết một bản tóm tắt sáng tạo

- Làm thế nào để đánh giá các chiến dịch quảng cáo

- Làm thế nào để phát triển một chiến dịch tiếp thị thành công trực tiếp

- Làm thế nào để sử dụng giao tiếp nội bộ, giáo dục và đào tạo thiết kế và tổ chức để sắp xếp các tổ chức hỗ trợ thương hiệu

- Điều gì là quan trọng cần biết về quản lý thương hiệu toàn cầu

- Các trách nhiệm chính của các nhà quản lý thương hiệu

- Xu hướng quản lý thương hiệu

_________________________________________________________________________________________

Trong mô hình đào tạo Giám đốc thương hiệu chúng tôi cung cấp toàn diện những kiến thức và kinh nghiệm để giảng dạy tất cả các kỹ năng quản lý thương hiệu, tổng thể hoặc theo chiều sâu về một chủ đề quản lý thương hiệu cụ thể. Chúng tôi làm điều này thông qua các công ty hội nghị tại nhiều nước trong tất cả các vùng trên thế giới.  

Người quản lý thương hiệu tốt nhất tập trung vào kết quả, có mức độ cao của sự sáng tạo. Để là một người quản lý thương hiệu, người ta phải có một nền tảng vững chắc dựa trên các khía cạnh cốt lõi của tiếp thị. Những khía cạnh cốt lõi là quảng cáo, nghiên cứu, hành vi của người tiêu dùng, và chiến lược.

Hãy đến với chúng tôi để có thể trở thành một Giám đốc thương hiệu giỏi trong thời gian ngắn nhất.

Nguồn học viện Đào tạo giám đốc