$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ hai, 11-12-2017 | 13:04GMT+7

Đào tạo giám đốc tài chính

Khóa học: CFO - Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp

Viện đào tạo giám đốc tiếp tục tổ chức khóa học CFO - Đào tạo Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp, Khóa học diễn ra vào tối trong tuần ( 18h00 – 21h00 ). Khóa học kéo dài trong 03 tháng, được tổ chức tại phòng VIP, Hà Nội.

 “Giám đốc Tài chính”, tiếng Anh là Chief Financial Officer, hay viết tắt là CFO là một vị trí trong Doanh nghiệp. Nếu thiếu đi vị trí này Ban lãnh đạo không thể quản lý Tài chính một cách bài bản và chuyên nghiệp. Công việc của Giám đốc tài chính đòi hỏi những kỹ năng và phẩm chất đặc biệt, họ đóng vai trò hoàn toàn khác đối với Kế toán vì rất nhiều nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính mà Kế toán trưởng không thể thực hiện được.

Đào tạo giám đốc tài chính

Ở các tổ chức chuyên nghiệp, Giám đốc Tài chính là vị trí không thể thiếu, tình trạng thiếu Giám đốc Tài chính trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã dẫn đến các hậu quả nghiệm trọng. Vì có ít Doanh nghiệp Việt Nam có chức danh Giám đốc Tài chính theo đúng nghĩa nên ban lãnh đạo của Doanh nghiệp này thiếu một cán bộ quản lý chuyên nghiệp nhằm thường xuyên đánh giá tình hình Tài chính của Doanh nghiệp. Vì vậy, có không ít trường hợp, Tổng giám đốc/ Giám đốc, Hội đồng quản trị hoàn toàn không nắm được thực trạng Tài chính của Doanh nghiệp mình, khi phát hiện ra những dấu hiệu xấu như nợ khó đòi tăng lên quá mức cho phép, nợ phải trả cộng dồn quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp…thì trở tay không kịp.

Khóa học “CFO - Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp” do Viện - Đào tạo giám đốc : tổ chức sẽ trang bị cho những CFO những kiến thức cơ bản mà một CFO chuyên nghiệp phải có: nắm được đầy đủ mọi hoạt động quản trị kế toán cho một Doanh nghiệp – Theo dõi thông tin bộ máy tài chính chuyển thông tin kế toán thành “thông tin tài chính”. Dựa trên kết quả đó Giám đốc Tài chính thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp để tiến tới mức độ cao hơn, đó là vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa vốn trong Doanh nghiệp

Nhóm đối tượng mà chương trình hướng đến là: Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc). Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp. Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lại. Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể: Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai. Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có; Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);