$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ hai, 11-12-2017 | 18:29GMT+7

Đào tạo giám đốc sản xuất

Trong thời gian tìm hiểu về nền kinh tế doanh nghiệp Việt Nam, dựa trên nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp, tổ chức. Chúng tôi đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo Giám đốc sản xuất để đưa vào giảng dạy. Áp dụng mô hình đào tạo tiên tiến chúng tôi hi vọng sẽ trang bị cho học viên các phương pháp quản lý hiệu quả và có khả năng đưa ra các giải pháp tối ưu, cụ thể phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp tổ chức ở các lĩnh vực khác nhau. Hạn chế tối đa lãng phí, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đến với mô hình đào tạo Giám đốc sản xuất này, chúng tôi sẽ cho bạn đến với một phong cách chuyên nghiệp, mới mẻ, và thực tế.

-->> Đào tạo giám đốc điều hành

-->> Đào tạo giám đốc tài chính

-->> Đào tạo giám đốc nhân sự

-->> Đào tạo giám đốc Marketing

-->> Đào tạo giám đốc sản xuất

Hội đồng giảng viên:

Giảng viên của chương trình gồm những người cấp cao trong các bộ máy doanh nghiệp và các tổ chức, những người có học vị, có khả năng truyền lửa, kinh nghiệm cho học viên bằng các bài học thực tế

Phương pháp đào tạo:

Đào tạo thông qua thực tế, đưa học viên tiếp xúc với các bối cảnh thực tế để giúp học viên có cách nhìn đúng đắn về tình trạng sản xuất Việt Nam.

Mục tiêu đào tạo:

- Nâng cao trình độ hiểu biết của học viên về sản xuất.

- Biết cách xử lý các tình huống trong thực tế.

- Nắm trong tay những giải pháp tối ưu nhất trong sản xuất.

Đối tượng tham dự:

- Các giám đốc điều hành doanh nghiệp, bộ máy quản lý doanh nghiệp

- Các giám đốc sản xuất, Giám đốc tổ chức.

- Các bạn có niềm đam mê và mơ ước trở thành một  PPD.

Nội dung khóa học: 

- Sơ lược về sản xuất và mô hình quản lý.
- Quản lý năng lực sản xuất, thống kê đảm bảo sản xuất.
- Quản lý các dự án sản xuất thực tế.
- Điều phối hợp lý các dự án quản lý, hoạch định tổng hợp
- Phương pháp Quản lý OPT (Optimized production technology).
- Hệ thống sản xuất và phương pháp sản xuất dầy chuyền JIT.
- Mô hình sản xuất tinh gọn.
- Các biện pháp chống lãng phí,
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất.
- Trao chứng chỉ và tốt nghiệp.

Khóa học không đi sâu vào các lý thuyết mang tính học thuật, mà đưa ra các phương pháp thực tiễn, đi thực tế nhằm giúp học viên có thể áp dụng vào thực tế công việc sau khoá học.

Nguồn học viện Đào tạo giám đốc