$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ hai, 11-12-2017 | 13:37GMT+7

Đào tạo giám đốc kinh doanh

Khóa học: CCO - Đào tạo giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp
 
Khóa học: CCO - Đào tạo giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker - "cha đẻ" quản trị kinh doanh hiện đại của thế giới: “Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp chính là "khách hàng”, nói cách khác, nếu một doanh nghiệp không thể "sản xuất" ra khách hàng thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại được”. Và một nhân vật quan trọng thuộc loại bậc nhất trong doanh nghiệp trong quá trình sản xuất “khách hàng" của doanh nghiệp, đó chính là "Giám đốc Kinh doanh”.

Công việc của CCO là quản lý và điều phối mọi công việc và toàn bộ guồng máy liên quan đến khách hàng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty theo chiến lược kinh doanh của công ty và theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc Công ty (CEO). Với sự nhận thức sâu sắc về những thay đổi của lĩnh vực Marketing và ngành quản trị bán hàng trên thế giới, cùng với bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam, các chuyên gia đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn "chương trình đào tạo giám đốc Kinh doanh Chuyên nghiệp" Chief Customer Offcer (gọi tắt là chương trình "CCO”).

Nhóm đối tượng chính của CCO Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp là các cấp lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc). Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp. Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc kinh doanh trong tương lại.

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể: Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị & bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của Bộ phận Kinh doanh và của toàn doanh nghiệp. Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý  hoạt động hỗ trợ thương mại. Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực Marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thống tốn kém và xôm tụ mà "thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những những điều đó cho xã hội”. Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới: - Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Kinh  doanh ngày nay.

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia dày giạn kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh, tiếp thị và quản trị bán hàng, những người có am hiểu sâu sắc về môi  trường kinh doanh quốc tế và bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam hiện nay.