$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ hai, 11-12-2017 | 07:16GMT+7

Đào tạo giám đốc dự án

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
 
Quản lý dự án là nghệ thuật định hướng, sắp xếp và tổ chức một chuỗi các hoạt động từ nguồn lực về con người và vật tư để đạt được một kết quả định trước.

Do đó, để đạt được thành công trong quản lý dự án quả không phải là điều đơn giản. Điều này đòi hỏi người Giám đốc Dự Án phải hội tụ đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm Quản lý dự án.

Chương trình đào tạo Giám đốc Dự án  đề cao các yếu tố trên sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa cho sự thành công trên con đường sự nghiệp của mỗi một Giám đốc dự án.

Đào tạo giám đốc dự án

-->> Đào tạo giám đốc điều hành

-->> Đào tạo giám đốc tài chính

-->> Đào tạo giám đốc nhân sự

-->> Đào tạo giám đốc Marketing

-->> Đào tạo giám đốc sản xuất

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

- Cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quát về quản lý dự án.
- Cung cấp những công cụ hữu ích trong thiết lập và quản lý dự án hiệu quả và phù hợp với các quy định quản lý của nhà nước.
- Cung cấp cho học viên những kinh nghiệm thực tế.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Gồm có:

- Giám đốc dự án, giám đốc điều hành, cấp quản  lý trong doanh nghiệp
- Chỉ Huy Trưởng Công Trường, cán Bộ Kỹ Thuật, Đội Trưởng Xây Dựng, Cán Bộ Quản Lý tại các Công Trường xây dựng
- Những học viên khác mong muốn tham dự để nâng cao nghiệp vụ.

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN

Nhóm chuyên gia có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tế về Quản lý dự án trong và ngoài nước sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy và trao đổi cùng các học viên. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của nhiều Giám đốc Dự án thành công tới chia sẻ cùng học viên những trải nghiệm thực tế của họ.

Với kiến thức dồi dào và bề dày kinh nghiệm cùng với sự nhiệt tình, điều này chắc chắn sẽ trang bị được cho học viên nhiều kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết của một Giám đốc dự án.

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN

Nhóm chuyên gia có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tế về Quản lý dự án trong và ngoài nước sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy và trao đổi cùng các học viên. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của nhiều Giám đốc Dự án thành công tới chia sẻ cùng học viên những trải nghiệm thực tế của họ.

Với kiến thức dồi dào và bề dày kinh nghiệm cùng với sự nhiệt tình, điều này chắc chắn sẽ trang bị được cho học viên nhiều kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết của một Giám đốc dự án.
___________________________________________________________________________________________________
 

Cuối khóa học đào tạo giám đốc dự án, học viên được cấp chứng chỉ do trường đào tạo PTI doanh nhân cấp cấp.

Nguồn học viện Đào tạo giám đốc