$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ hai, 11-12-2017 | 13:19GMT+7

Đào tạo giám đốc hệ thống

 MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG 

Giám đốc hệ thống một khái niệm không mới đối với các nước phát triển phương tây, nhưng tại Việt nam nó còn đang là một khái niệm mới. Một câu hỏi đặt ra là tôi giỏi về kỹ thuật nhưng lại không biết điều hành con người thế nào, kế hoạch phân bổ công việc ra sao. Trước những thách thức đó chúng tôi xây dựng chương trình giám đốc hệ thống với mục đích giúp người học có được tầm nhìn tổng quan về cách quản trị hệ thống nhân viên do mình quản lý, đồng thời tạo môi trường giao lưu học tập chia sẻ kiến thức của những đồng nghiệp quản trị hệ thống trong doanh nghiệp mình.

Đào tạo giám đốc hệ thống

-->> Đào tạo giám đốc điều hành
-->> Đào tạo giám đốc tài chính
-->>
Đào tạo giám đốc nhân sự
-->> Đào tạo giám đốc Marketing
-->> Đào tạo giám đốc sản xuất

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG 

Bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này mà hoàn toàn không nhất thiết phải biết về IT hay công nghệ thông tin mà bạn vẫn có thể quản lý được hệ thống của mình và trở thành chuyên gia về quản trị hệ thống. Chương trình

Đào tạo giám đốc hệ thống được thiết kế để cung cấp những kiến thức về cách quản trị hệ thống của mình, giúp các nhà quản trị hệ thống vững bước trên con đường đi đến thành công.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 

Phương pháp đào tạo CEFE dựa trên phương pháp học thông qua hành động và học thông qua kinh nghiệm: Các bài tập và các trò chơi mô phỏng các tình huống kinh doanh, các bài tập đóng vai, các chuyến đi thực tế thu thập số liệu, các cuộc thảo luận sôi nổi, các bài tập động lực nhóm hay các thông tin phản hồi và việc tham gia đánh giá của các chuyên gia về các kế hoạch kinh doanh của học viên chính là trọng tâm của phương pháp CEFE. Tại Việt Nam, tiền thật được sử dụng trong các trò chơi, bài tập mô phỏng nhằm mục đích giúp học viên và lớp học thực tế hơn.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc), giám đốc điều hành doanh nghiệp.
- Cấp quản lý hệ thống của các Doanh nghiệp thuộc các chức năng, các trưởng/phó phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
- Các cá nhân có mong muốn trở thành Giám đốc hệ thống chuyên nghiệp trong  tương lai.

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA 

- Được cấp chứng chỉ của Tổ chức lao động.
- Được tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn về lập kế hoạch quản lý hệ thống sau khoá học.
- Được tham gia các buổi hội thảo của ban tổ chức chương trình.

Kết thúc khóa
Đào tạo Giám đốc Hệ thống các giám đốc được cấp chứng chỉ do Viện Công nghệ thuộc Trường đại học Califonia - Hoa Kỳ cấp.

Nguồn học viện Đào tạo giám đốc